Ekonomi:
Meclis'te Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesine oy çokluğu
banner26

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi’ni 381 milyon 848 bin 500 Türk Lirası olarak oy çokluğuyla onaylandı.
ANGOLEMLİ
TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli bütçeyle ilgili söz aldı. Güney Kıbrıs’ta çiftçinin hayvancının girdilerinin desteklendiğini bu nedenle tarım ürünlerinin fiyatlarının düştüğünü söyleyen Angolemli, bu nedenle vatandaşın Güney Kıbrıs’a geçerek alışveriş yaptığını söyledi.
Angolemli, üreticiye Güney Kıbrıs’ta olduğu gibi destek verilmesi gerektiğini belirtti.
Hüseyin Angolemli, tarıma elverişli arazilerin betonlaşmasını engellemek gerektiğini de dile getirdi.
Brexit sürecinden yararlanılarak tarımsal ürünlerin İngiltere’ye satılması için gereken adımların atılmasını isteyen Angolemli, “Bu kapı açılırsa tarım kesimimiz rahatlığa kavuşabilir” dedi.
Çiftçiliği ikinci iş olarak yapanlara işaret eden Angolemli, tek mesleği çiftçilik olan kişilerin güvenceye alınması gerektiğini vurguladı.
Hal Yasası’nın hem üretici hem tüketici için çok önemli olduğunu söyleyen TDP Milletvekili Angolemli, bu konuda gerekli adımların atılmasını istedi.
Eğer elde süt kaldıysa ithal ürünlerin yasaklanması gerektiğini ifade eden Angolemli, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın pandemi koşullarına göre gerekli adımları atması gerektiğini söyledi.
Farelerle gerekli mücadele yapılmadığı için harnup ağaçlarının kurumaya yüz tuttuğunu kaydeden Angolemli, organik tarımın denetlenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini de dile getirdi.
DERYA
CTP Milletvekili Doğuş Derya da Covid konusunun küresel iklim kriziyle ilişkisine işaret etti. Yaşanan iklim krizi ve bunun yarattığı gıda krizine dikkat çeken Derya, bunun Kıbrıs’ı nasıl etkileyeceğine değindi.
Kıbrıs’ın küresel ısınmadan ciddi şekilde etkileneceğinin raporlarda belirtildiğini söyleyen Derya, sahillerin önemli bölümünün sular altında kalacağını, toprağın tuzlanacağını ve gıda krizinin ciddi şekilde hissedileceğini anlattı.
Doğuş Derya, bugün tarım politikalarını konuşurken bu durumun da göz önüne alınması gerektiğini vurguladı.
Destek mekanizmasının küçük üreticiyi değil büyük çaplı iş yapanları destekleyen bir durumda olduğunu kaydeden Derya, gıda niteliği ve verimliliği artırıcı desteklerin çok da gündemde olmadığını söyledi.
Gıda güvenliği ve kontrolü için kurulan sistemlere dünyadan örneklere işaret eden Derya, yerli ürünlerle ilgili bir kodeks oluşturulması gerektiğini kaydetti.
CTP Milletvekili Derya, üreticilerin ürettiklerinin sertifikasyonu için nereye başvuracağını bilemez durumda olduğunu ifade ederek devletin bu konuda ihtiyaç duyulan sistemleri kurması gerektiğini söyledi.
Derya, pandemi süreci de göz önüne alınarak yerli üreticileri korumak için gerekirse ithalat konusunda bazı düzenlemelere gidilebileceğini de anlattı.
ÖZYİĞİT
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise dünyanın bir pandemiyle sarsıldığını ve her şeyde ezberlerin bozulduğunu kaydederek bir eğitim reformuna ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
Özyiğit, pandemiyle yerli üretimin öneminin yeniden ortaya çıktığını ifade etti.
Türkiye’den gelen suyu taşıyan boru hattında yaşanan sorunu anımsatan Özyiğit bir an önce yarım kalan sulama projelerinin hayata geçmesi gerektiğini söyledi.
Sütlerin üreticinin elinde kaldığını belirten Özyiğit, bu sütlerin evde online eğitim yapan çocuklara ulaştırılmasını istedi.
Özyiğit alacağını alamayan üreticinin borcuna faiz işletilmesine devam edilmesini eleştirdi.
“Devletin kooperatiflere borcu ne zaman bitecek?” diye soran Özyiğit, kooperatiflerin “gerçek sahipleri” olan üreticilere verilmesi, TÜK ve SÜTEK’in de bunlara devredilmesi gerektiğini kaydetti.
TDP Genel Başkanı Özyiğit, Hal Yasası’nın artık geçirilmesi gerektiğini söyledi.
BAYBARS
Daha sonra söz alan HP Milletvekili Ayşegül Baybars, pandeminin tarım ve hayvancılığın ekonomiler için önemini ortaya koyduğunu belirtti.
Ülkelerin pandemiyle birlikte kendi stoklarını yaratmaya başladığını söyleyen Baybars belli ülkelerin ciddi ihracat yasağı getirdiğini anlattı.
Pandemi döneminde tarım işçileri konusunda da sıkıntılar oluştuğunu belirten Baybars, KKTC’de de mevsimlik işçilerin ülkeye gelişinde ciddi sıkıtılar yaşandığını hatırlattı.
Baybars, diğer ülkelerin stoklama yapmaya başlamasıyla hayvan yemi konusunda da sıkıntı yaşandığını anımsattı.
Tarımda “önce pazarla sonra üret” sistemine geçilmesinin yararlı olacağını anlatan Baybars, özellikle pandemi de göz önüne alınarak tarım master planının yeniden elden geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Devlet desteklerinin sertifikalı ürünlere yapılmasının da yararlı olacağını kaydeden Baybars, üreticiye tarımsal danışmanlık hizmetleri verilmesinin önemine işaret etti.
Tarımsal üretimde standartların belirlenmesinin önemli olduğunu belirten Baybars, rekabet edilebilirlik için maliyetlerin dengelenmesi gerektiğini dile getirdi.
Sadece yerli üretim değil bunu yerli işgücüyle yapmanın da önemli olduğunu kaydeden Baybars, ülkedeki üretimin yok olmasını önlemek için tarımsal gen kaynaklarnın korunması için araştırma yapılması gerektiğini söyledi.
ŞAHİNER
CTP Milletvekili Salahi Şahiner de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi hakkında söz aldı. Tarımsal üretim sektörünün önemine işaret eden Şahiner, pandemi sürecinde tüm dünyada tarımsal üretime ek destekler verildiğini ifade etti.
Pandemi dolayısıyla tarımsal tedarik zincirinin bozulduğunu, girdi maliyetlerinin arttığını anlatan Şahiner, tarımsal üretimden bir kez kopan üreticinin tekrar üretime dönmesinin zor olduğunu belirtti.
Narenciye ihracatı yapabilmek için sertifikalı ürün üretmenin önemine işaret eden Şahiner, bu bağlamda sertifikasyonun gerekli olduğunu söyledi; bu çerçevede doğrudan gelir desteklerinin sertifika şartına bağlanabileceğini ifade etti.
Şahiner, Güzelyurt ve Lefke’nin yaş sebze üretiminin önemli bölümünü sağladığını dile getirdi ve Hal Yasası’nın bir an önce hayata geçmesi gerektiğini vurguladı.
Çiftçi Kayıt Sisteminin de bir an önce hayata geçmesini isteyen Şahiner, büyükbaş üretiminin hızla arttığını bunun küçükbaş hayvancılığı riske soktuğunu kaydetti ve belli arazilerin sadece küçükbaş hayvancılık için ayrılmasının gerektiğini dile getirdi.  
Kuru tarım için yapılan sübvansiyonların gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Şahiner, su tutma göletleri konusunda atılması gereken adımlar olduğunu da ekledi.
ÇAVUŞOĞLU
Konuşmacıları yanıtlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bütçe eleştirilerinin en verimlisini dinlediğini kaydetti ve çok fayda sağlanacağını belirtti.
Covid-19 mücadele kapsamında saat 20.00’de sokağa çıkma yasağı olmasından dolayı cevap konuşmasını kısa tutacağını dile getiren Çavuşoğlu, konuşmalarda ortak mutabakata varılacak çok konu olduğunu ve bu konuşmaların kendilerinin vizyonunun gelişmesine katkı koyacağını belirtti.
Covid-19 salgınından dolayı tarım üreticilerinin işlerine devam etmesi için daha fazla desteklenmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, söylemlerinin karşılık bulmasından da mutluluk duyduğunu kaydetti.
Çavuşoğlu, tüm arkadaşlarının çok güzel konulara değindiğini dile getirerek bu konuşmalarda notlar alındığını ve burada söylenmiş konuların yapıldığını, geliştirildiğini veya hedeflenip yapılacak işler sırasında olduğunu söyledi.
Hükümet kanadı ve muhalefetin kendisine duyduğu güvenden dolayı sorumluluğunun daha da arttığının farkında olduğunu da söyleyen Çavuşoğlu, tarımın desteklenmesi ve doğru yönlendirilmesinin maliye destekli olduğunu belirtti ve bu konuda Maliye Bakanı’nın da gerekli desteği vereceğini kaydetti.
Su konusunda çalışmalarını yürürlüğe girdiğini dile getiren Çavuşoğlu, su yönetimi oluşturmaya çalıştıklarını ve belediyelerin de içine düştüğü sıkıntıyı da çözmeye çalışacaklarını kaydetti.
Çavuşoğlu ayrıca bir soru üzerine, patatesin KDV’sinin de yüzde bire veya sıfıra çekilmesi için çalışmaların yapıldığını söyledi.
Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın 2021 bütçesi, 381 milyon 848 bin 500 Türk Lirası olarak oy çokluğuyla onaylandı.
KKTC İLE TC ARASINDAKİ HASTANE YAPIMINA İLİŞKİN YASA TASARISI ONAYLANDI
Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra UBP Milletvekili ve  Komite Başkanı Yasemin Öztürk, KKTC ile TC hükümeti arasında KKTC’de Lefkoşa 100 yataklı ve 500 yataklı hastane yapımına ilişkin protokol yasa tasarısının raporunu okudu. Ardından rapor ve tasarının bütünü üzerinde görüşmelere geçildi.
İNCİRLİ
CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli söz alarak, ülkede yeni ve çağdaş bir hastane ihtiyacının olduğunun herkes tarafından bilindiğini söyledi.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin artık yetersiz olduğuna dikkat çeken İncirli, yeni bir hastaneye duyulan ihtiyacı vurguladı.
Yeni hastane yapımında devletin protokolünde kendi gelirlerinden feragat etmiş olacağını dile getiren İncirli, hastane yapılırken denetimlerin kimin tarafından yapılacağı ve izinlerin kimin tarafından vereceği konusunda sorumluluğun kime ait olacağının protokolde yer almadığının görüldüğünü kaydetti.
Sıla Usar İncirli, hastane yapımında plan ve programlı ve yasalara uygun şekilde yapılmasına önem verilmesi gerektiğine vurgu yapan Usar, bir işi yaparken tecrübelere kulak verilmesi gerektiğini ve denetim ve yasalara uygun yapılması konusunda birliklerle devletin karşı karşıya getirilmemesi gerektiğini belirtti.
Hasta ve çalışanların riske atılmaması gerektiğine dikkat çeken İncirli, hastane yapımının da bu konuya da büyük önem verilmesi gerektiğini kaydetti.
Sağlık sisteminin çok zorlandığının gerçek olduğunu ve sürecin yönetilmesi gerektiğini dile getiren İncirli, bu hastalığın hafife alınacak bir hastalık olmadığını ve herkesin kendini koruması gerektiğini vurgulayarak devletin de bu süreci de iyi kontrol etmesi gerektiğini söyledi.
SANER
Başbakan Ersan Saner de, sorulan tüm soruların cevabının sabah verildiğini dile getirerek, hastane yapımında tüm denetimlerin yapılacağını söyledi.
Konuşmaların ardından tasarının madde madde görüşülmesine geçildi.
Yapılan oylamada 35 kabul, 13 katılmayanla yasa tasarısı oy birliğiyle onaylandı.
Böylece Meclis Genel Kurulu dünkü çalışmalarını tamamladı.
Meclis’te bugün Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülecek. Toplantı saat 10.00’da başlayacak.

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.