Gündem:
Meclis'te üç tasarının ivediliği tartışmalara yol açtı, ivedilik geri çekildi
banner26

Erhürman: "İvediliği istenen tasarılar temel hak ve özgürlükleri iğdiş eden şeylerdir. Bunlar geçerse CTP milletvekilleri sokağa çıkacak, dokunulmazlıklarını da kaldıracaklar ve muhalefet gereği cumhurbaşkanına hoşnutsuzluk yaratacaklar. O zaman hepimizi içeri sokarsınız”
Baybars: "İçinde ne yazdığını bilmediğiniz, üç yasa tasarısını önümüze getirdiniz. Ülkede demokrasi ve siyaset, ekonomik kriz var"
Üstel: “Eksikliler olabilir ama bu yasaların güncellenmesi gerek. Bunu hazırlayanlar teknik insanlar. İktidar ve muhalefetten hukukçu milletvekilleri bu tasarıları incelesin, haftaya yeniden görüşelim”
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda üç yasa tasarısı hakkında ivedilik istemi tartışmalara yol açtı. CTP ve HP'li milletvekillerinin karşı çıktığı Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Müfsidane Yayınlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanlarının Korunması (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın ivedilklerinin bugünkü oturumda görüşülmesi ertelenirken; Başbakan Ünal Üstel'in önerisiyle kurulacak bir komitede bu tasarıların ele alınması kararlaştırıldı.
Meclis Genel Kurulu'nun bugünkü toplantısında onaya sunulacaklar bölümünde ilk olarak bazı yasa tasarılarının ivedilikleri görüşüldü.
Muhalefetin itirazları sonrasında ilk üç sırada bulunan Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Müfsidane Yayınlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanlarının Korunması (Değişiklik) Yasa Tasarısının ivediliği bugün için geri çekildi.
İlk olarak onaya sunuşlar bölümünde, Başbakanlığın Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi görüşüldü.
Oturumu, Meclis önünde eylem yapan sendikaların temsilcileri, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği temsilcileri ve bazı gazeteciler de izledi.


-Erhürman
Bu sırada söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, milletvekillerinin ivedilik istenen yasa tasarılarını okumadıklarını düşündüğünü söyledi.
Yasa tasarılarının reformu değil otoriteleşmeyi sağlayacağını savunan Erhürman, yasa tasarılarının komiteden geçmeyeceğini, “bunun olabilecek bir şey olmadığını” söyledi.
“Düşünce özgürlüğünün kullanılamaz hale getirilmesi acil ihtiyaç mıdır?” diye soran Erhürman, yasa tasarılarından birini okuyarak, “ ‘kitle iletişim araçlarında oluşturan iletiyi yayınlayan kişi suç işlemiş olacak’ diye bir madde var, bunu okumuş olamazsınız” dedi.
Yasa tasarılarının geri çekilmesini isteyen Erhürman, “Bu yapılırsa Meclis'in havası çok değişir” dedi.
Yasa tasarılarında bulunan ‘Yasayla kurulan devlet’ ve ‘hoşnutsuzluk yaratmak’ ifadelerini eleştiren Erhürman, bu ifadelerin günümüze dair değil bir asır öncesine, İngiliz sömürge dönemine ait olduğunu söyledi.
“Temel hak ve özgürlükleri iğdiş eden şeylerdir bunlar. Bu yasa tasarıları Meclis ’ten geçmeyecektir. Saçmalığın dibine vurdunuz”  diyen Erhürman, hoşnutsuzluk yaratmadan nasıl muhalefet yapılacağını sordu.
Erhürman, beklentilerinin yasa tasarılarının geri çekilmesi olduğunu söyleyerek, “ülkede reform adı altında temel hak ve özgürlükleri iğdiş etme çabasından vazgeçilmesi gerektiğini, halkın zamları konuştuğunu, tepkilerini dile getirdiğini, yasa tasarılarıyla bunun susturulmak istendiğini” savundu.
Yasa tasarılarının demokratik olmadığını savunan Erhürman, ‘bu yasa tasarıları faşizan, demokrasi karşıtı ve saçmadır” iddiasında bulundu.
-Baybars
Daha sonra söz alan HP Milletvekili Ayşegül Baybars, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beri Kıbrıslı Türklerin özsaygısına zarar verildiğini, verilmeye devam ettiğini iddia etti. 
Baybars, hükümetin, Kıbrıs Türk halkına saygısı olmadığını savunarak, “İçinde ne yazdığını bilmediğiniz, üç yasa tasarısını önümüze getirdiniz. Ülkede demokrasi ve siyaset, ekonomik kriz var. Bunlara çözüm bulmak yerine sesimizi, toplumun sesini kısmaya çalışıyorsunuz” iddiasında bulundu.
Demokrasi ve halkın menfaatinin düşünülmediğini ileri süren Baybars, “Kendi meşruluğunuzu sorgulamalı ve ülkeye pompaladığınız umutsuzluktan dolayı özür dilemeniz lazım” dedi.
Baybars, insanların özgürce konuşmalarının engellenmeye çalışıldığını, Kıbrıs Türk toplumunun illiklerine işlemiş olan demokrasinin ayaklar altına alınmak istendiğini savundu.
“Hükümetin ilk getirdiği ivediliğin bu yasa tasarıları mı olması gerekiyor, en acil sorun bu mu?” diye soran Baybars, ekonomik sorunlara işaret etti.
Baybars, yasa tasarılarıyla temel hak ve özgürlüklere müdahale edildiğini, tutarsız olduğunu ileri sürerek, ivediliğin geri çekilmesini talep etti.
-Üstel
Başbakan Ünal Üstel, hükümetin icraat ve reform hükümeti olarak göreve başladığını söyleyerek, yasaların komitelerde tartışılarak Meclis’e geleceğini belirtti.
Üstel, yasaların 1920’li yıllarda İngiliz döneminde yapıldığını, birbiriyle çelişkili olduğunu, bazı kelimelerde haklı olunabileceğini, bunları güncellemek ve iyileştirmek için getirdiklerini belirtti.
-Bazı mikrofonlar çalışmadı
Bu sırada bazı milletvekillerinin mikrofonlarının çalışmaması tartışmalara yol açarken, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, herhangi bir kasıt olmadığını, teknik sorun yaşandığını söyledi.
Meclis Başkanı Zorlu Töre, oylama yapılacağını açıkladı. CTP Genel Başkanı Erhürman’ın konuşma talebi ve muhalefet milletvekillerinin itirazları üzerine oylama sonucu açıklanmadı ve Erhürman’a söz verildi.  
-Erhürman
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yeniden söz alarak 1921’deki yasanın 2000’li yıllarda değiştirildiğini şimdi o halinin, geri getirilmek  ve ülke yüz yıl geriye götürülmek istendiğini savundu.
Erhürman, Meclis’te "son söz vekilindir" anlayışına uygun olmayan şekilde oylama yapılmaya çalışıldığını ileri sürerek eleştirilerde bulundu.
CTP vekillerinin yasa tasarıları geçerse sokağa çıkacaklarını, dokunulmazlıklarını da kaldıracaklarını ve muhalefet gereği cumhurbaşkanına hoşnutsuzluk yaratacaklarını söyleyen Erhürman, “O zaman hepimizi içeri sokarsınız” dedi.
Yasa tasarılarını eleştiren Erhürman, “Bu çağda bu getirdiğiniz ilkelliktir. Seçimle gelen makama ‘hoşnutsuzluk yaratma’ diye bir madde hiçbir yerde yoktur” dedi.
Erhürman, yasa tasarılarının Anayasa Mahkemesi'nden geri döneceğini, Meclis'ten geçirilemeyeceğini söyledi.
Hükümet vekillerinin ‘iradeleriyle davranmadığını’ iddia eden Erhürman, yasa tasarılarının komitede görüşülebilecek durumda olmadığını savundu.
-Baybars
HP Milletvekili Ayşegül Baybars, “hoşnutsuzluk” kelimesine eleştirilerde bulunarak, muhalefetin işinin iktidarları eleştirmek ve hoşnutsuzluk yaratmak olduğunu söyledi.
Baybars, yasaların demokratikleşmeye yönelik yapılması, demokrasiyi geriye döndürmeye yönelik olmaması gerektiğini vurguladı.
Baybars, ivediliğin gerekçesinin ne olduğunun açıklanamadığını, tasarıların Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilemeyeceğini ve uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu söyledi.
-İzleyici locasındaki bazı kişiler salondan çıkarıldı
Bu sırada izleyici locasında bulunan bazı kişiler, alkışlayarak protesto ettiklerinden dolayı salon dışına alındı.
Daha sonra oylama yapıldı ancak tartışmalar üzerine sonuç açıklanmadı.
Bu sırada Erhürman’ın Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkerenin geri çekilmesine yönelik önerisi görüşülerek reddedildi. 
-Şahali
Ardından söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, hükümetin getirdiği tasarılarla ilgili niyetini ifade edemediğini, kendi iradesiyle hareket edemediğini iddia etti.
Şahali, yasa tasarılarının hukuken tutarsız Anayaysa ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu savunarak, Kıbrıslı Türklerin hayran olunan demokrasi anlayışına uymadığını söyledi.  
-Üstel
Başbakan Ünal Üstel de söz alarak, ülkenin ihtiyacı olanın birlik ve beraberlik olduğunu söyledi.
Getirdikleri yasaların güncellenmesi gerektiğini, eksiklikler olabileceğini, yasaları hazırlayanların teknik kişiler olduğunu dile getiren Üstel, 2007’de yapılan değişikliklerde de eksiklikler olduğunu ve bu yasa tasarılarının uyum ve güncelleme için hazırlandığını belirtti.
Muhalefetin tavrını gördükten sonra bir öneride bulunmak istediğini kaydeden Üstel, bu noktada iktidardan bir hukukçu, ana muhalefet partisinden bir hukukçu ve HP Milletvekili Ayşegül Baybars’ın yasa tasarılarını incelemesi ve haftaya yeniden görüşülmesi önerisinde bulundu.
Değişik kesimlerin görüşleri alınarak hazırlanan bu yasalara ülkenin ihtiyacı olduğunu ifade eden Üstel, kendi partisinden Oğuzhan Hasioğlu'na görev vereceğini de açıkladı.  
Önerinin ardından Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Müfsidane Yayınlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanlarının Korunması (Değişiklik) Yasa Tasarılarının bugün için ivediliği geri çekildi.

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.