Memur-Sen, konuyla ilgili olarak hükümeti ve Personel Dairesini göreve çağırdı.

Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisi Resmi Gazete'de Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisi Resmi Gazete'de

“Gerekli yasal düzenlemelerin ivedi olarak yapılması hususunda hükümeti ve Personel Dairesini göreve davet ediyoruz”
Kıbrıs Türk Memur-Sen, kamu hizmetlerinde kadrolara atanacaklarda “öğrenim koşullarını” da belirleyen Kamu Görevlileri Yasasının ilgili kuralları ile bu kurallar altında oluşturulan hizmet şemalarının yeniden gözden geçirilerek, gerekli yasal düzenlemelerin ivedi olarak yapılması çağrısında bulundu.
Memur-Sen, konuyla ilgili olarak hükümeti ve Personel Dairesini göreve çağırdı.
Memur-Sen Başkanı Akın Manga, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasasının 51, 52 ve 53’üncü maddelerinin hangi hizmet sınıfı için, hangi öğrenim koşulunun aranacağını öngörmekte olduğunu belirterek, “Kamu hizmetlerinin gerektirdiği, asıl ve sürekli görevleri yerine getirecek kadroların hizmet şemalarının aranan nitelikler başlığı altında, ilgili kadroya atanacaklarda aranacak diğer hususların yanında, mezuniyet koşulları da belirtilmektedir” dedi. Ancak Manga, “Yukarıda belirtilen genel kurala rağmen, birçok teşkilat yasasında yer alan hükümler ile, 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasasında yer alan benzeri hükümlerin farklılık gösterdiğini ve birbiri ile çeliştiğini” savundu.
Manga, bunun dışında, aynı hizmet sınıfında yer alan farklı kadroların hizmet şemaları incelendiğinde, “herhangi bir standardın olmadığı ve her kadro için farklı farklı mezuniyet koşullarının arandığının da gözlemlendiğini”  belirterek, “Gelişen yeni teknolojiye paralel olarak, öğretim kurumlarında yeni bölümlerin açılmış olması, bazı yeni eğitim kollarının açılması, yıllar önce hazırlanmış hizmet şemalarının hükmünü yitirmesine neden olmuştur” ifadelerini kullandı.
Manga, açıklamasında devamla şunları kaydetti:
“Bu durumda, kamu hizmeti komisyonunca ilan edilen münhal kadrolara, birçok genç adayın müracaat etmesine engel olmaktadır. KKTC devletinin beyin göçüne neden olabilecek bu anomaliyi sürdürme lüksü yoktur. Bu gerekçeyle Memur-Sen olarak, kamu görevlileri yasasının ilgili kuralları ile bu kurallar altında oluşturulmuş olan hizmet şemalarının yeniden gözden geçirilerek, gerekli yasal düzenlemelerin ivedi olarak yapılması hususunda; hükümeti ve personel dairesini göreve davet ediyoruz.”