İki Toplumlu Kıbrıs Kadın Koalisyonu (CWBC) tarafından dün Ledra Palace'ta düzenlenen toplantıya 200'den fazla kadının katıldığı bildirildi. Etkinlikte, kadınlar, gençler ve sivil toplumun müzakerelerde belirleyici bir rol oynaması gerektiği vurgulandı.
CWBC'den verilen bilgiye göre İrlanda Büyükelçiliği ve UNFICYP'in desteğiyle düzenlenen toplantıda, Kıbrıs sorununa, üzerinde mutabık kalınan BM çerçevesi ve mevcut çalışmalar temelinde acil bir çözüm bulunması, müzakere sürecinin tüm aşamalarında kadınların müzakere masasına tam, eşit ve anlamlı katılımı ve müzakerelere toplumsal cinsiyet perspektifinin dahil edilmesi ve barış ve uzlaşma kültürünü teşvik ederek kadınların barışın inşasındaki rolünü güçlendirme konuları masaya yatırıldı.
CWBC açıklamasında, toplantıda tüm katılımcıların ve Kıbrıs'taki tüm kadınların güçlerini birleştirip, birlikte çalışma ve daha etkili olma, söz konusu hedeflere ulaşma yolunda ilerlerken daha güçlü bir sese ve güce sahip olmak adına güçlü ittifaklar kurması çağrısı yapıldığı belirtildi.
Toplantıda, ayrıca tüm kadınlara bu girişimin bir parçası olma ve Kıbrıslı kadınlardan oluşan daha güçlü bir koalisyon kurma konusunda gösterdikleri yoğun ilgi vurgulandı.

VATAN Manşet - 24 Temmuz 2024 VATAN Manşet - 24 Temmuz 2024

-Açıklamadan…
CWBC açıklamasında özetle şunlara yer verildi:
“Müzakerelerin yeniden başlatılması ve Kıbrıs sorununun çözümünün aşamalı ve sonuç odaklı bir şekilde sonuçlandırılması büyük önem ve aciliyet arz etmektedir.
BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Sayın Maria Angela Holguín Cuellar'ın atanması, kaybedilmemesi gereken bir fırsat yaratmıştır. Bu bağlamda CWBC, katılımcıları BM Genel Sekreterine hitaben yazdığı ve CWBC'nin Sayın Holguin'in görev süresinin uzatılması yönünde cesur bir karar alarak, tüm aktörlerin daha yoğun çabaları ve uluslararası toplumun desteğiyle arzu edilen sonuca ulaşılabilmesi için ek süre tanınması çağrısında bulunduğu mektup hakkında bilgilendirmiştir.
CWBC, BM Genel Sekreterine, hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için Kıbrıslı kadınları harekete geçirerek Sayın Holguin'in çabalarına olumlu katkıda bulunma ve yardımcı olma kararlılığını yineledi…
Kadınlar, uzlaşma ve iş birliği için barışı sağlama ve barışı inşa etme çabalarının ön saflarında yer alabilir ve almalıdır. CWBC diyalog, uzlaşma, kapsayıcılık ve şeffaflık ilkeleri temelinde çalışır…
Birçok katılımcı tarafından dile getirilen görüşlerden ortaya çıkan sonuç, Kıbrıs sorununa bulunacak acil çözümün hepimizi ilgilendirdiğidir. Bununla birlikte, çok sayıda kadın tarafından, başarılı olabilmek için bu kez müzakere sürecinin farklı olması gerektiği vurgulandı. Sürecin daha kapsayıcı, daha katılımcı, daha şeffaf ve sadece iki lidere bağlı olmayacak şekilde yeniden tasarlanması gerekmektedir. Kadınlar, gençler ve sivil toplum müzakerelerde belirleyici bir rol oynamalıdır…”

Editör: Mehmet Kasimoglu