Güzel tek başına güzel değildir.
Her şeyden önce güzel olan insanla güzeldir.
Güzel insan algılarıyla,
güzel insana özgü. Ve/veya yine insana özgü, anılarla güzeldir.
Güzele bence güzel diyebilmek de estetik bir problemdir.
Ve deriz ki bu açıdan estetik bir problem olarak elele aldığımızda, genişçe bir genelleme ile. Güzeli güzel gören sujeler de güzeldir.
Hiçbir şey kendi başına güzel değildir.
Hele göze ve diğer algı organlarını bertaraf ederek,hiçbir nesne güzel değildir.
Ve güzel çevresiyle birlikte güzeldir. Güzel bir mekanda güzeldir. Güzel belirli bir zaman sürecinde güzeldir. Ve rasyonel bir uyum içerisinde, Güzel olan güzeldir. Güzellik bir bireysel subjektiflik değeri de olamaz.
Belirli özelliklerin objektifliği ile güzel olan güzeldir.
Güzel bir çok kez ergonomik de olabilir.Mesela güzel bir halı. Mesela güzel bir koltuk,bir sedir,bir eşya bahçe,bir bina...
Ama ergonomi güzelliği diskalife etmemeli. Ergonomi ile güzellik mükemmel bir uyum içinde olmalı. İnsan mükemmel bir varlıktır. Bu mükemmelliklerin uyumunu gerçekleştirmek. ve ideale yakınlaşmak asırlarca uğraşa neden olmuştur. Belki insan hiçbir konuda ideale ulaşamamıştır.
Ancak tarihsel evrim sürecinde insanın  İdeali ideale yaklaşmaktır.