“Yaklaşık 1.5 yıldır sürdürülen ve parçası olduğum ‘Mücahit ve Mücahidelerin Anlatımıyla Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi’ projesinin bir aşaması daha tamamlandı ve yaklaşık 50 mücahit/mücahide'nin anlattıkları bire bir (ve görüntülü olarak) kayda geçildi. Ayrıca paralel arşiv çalışması yapılarak Necati Özkan, Faiz Kaymak, Osman Örek, Osman Ertuğ ve benim arşivlerimiz digital ortama geçildi. Son olarak Metin Aybars’ın yaklaşık 2000 resmi de buna eklendi.
Proje, Türk Tarih Kurumu, Ankara Başkent Üniversitesi ve KKTC Sivil Savunma Başkanlığı'na ait ve belirli sürelerle Ada'ya gelen Başkent Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Başkanı, çok değerli kardeşim Em. Albay Doç. Dr. Mehmet Balyemez'in yönetimindeki bir ekip tarafından titizlikle yürütülüyor.
Projenin şekillenmesinde katkım olduğu gibi, (sağlık nedenleri dolayısıyla bulunamadığım birkaçı dışında) tüm mücahit ve mücahidelerin kayıt işlemlerinde ben de bulundum. Ben TMT'nin değişik kademelerinde görev yapan ayrıca TMT ile efsanevi varoluş savaşımımız konusunda çok okudum ve çok yazdım. Ama gördüm ve anladım ki TMT ve Varoluş Savaşımımız konusunda bilmediğim daha pek çok şey varmış ve her mücahidin/mücahidenin ekleyecek bir şeyleri varmış. .
Gerçekten de TMT konusunda daha araştırılacak ve yazılacak çok şey vardır.
Türk Tarih Kurumu, Başkent Üniversitesi ve KKTC Sivil Savunma Başkanlığı'na, ekip başkanı Sayın Mehmet Balyemez'e, tüm ekip mensuplarına, Necati Özkan, Faiz Kaymak, Osman Örek ailelerine, Osman Ertuğ ile Metin Aybars'a ve katkıda bulunan tüm mücahit ve mücahidelere sonsuz teşekkürler...
Bu vesile ile bu paylaşımda adı geçen ve geçmeyen herkesin Bayramını kutlarım. Güzelliklerle dolu daha nice bayramlarımız olsun.”

***

Yukarıdaki alıntı, 15 Haziran günü sosyal medyada yaptığım paylaşımın tümü! Çok sayıda beğeni aldı, çok sayıda insan yorumda bulundu ya da katkı yaptı. Tümüne teşekkür ederim.  
Bu vesile ile konu ile ilgili olarak daha başka bir şeyler de söylemek istiyorum. Ne yazık ki yakın tarihimiz iyi bilinmiyor. Bilinen de çoğu kez yanlış/eksik biliniyor. Tarihimizi kendi egolarını tatmin etmek için ya da dar ideolojik ve siyasal saplantılarla saptıranlar var.
Toplum yaşamında, bir suç kanıtlanmadıkça ve suçlanan kişi yargı tarafından suçlu olarak saptanmadıkça suçlanan kişi suçsuzdur.  Oysa bazıları için Varoluş Savaşımımız ile TMT, zaten kaka olup amaçları peşinen kaka olduğunu herkese inandırmaktır.
Her insan hata yapar, eksiklikleri ile zayıf tarafları vardır. Her kuruluş ya da tüzelkişide de bilerek ya da hatalı/eksik ya da zafiyetten kaynaklanan kötü/olumsuz/berbat uygulamalar yapılabilir.  
Varoluş Savaşımımız ile TMT için de bu geçerlidir ama sorun bilerek/isteyerek yalnız olumsuzlukları görmek/göstermek’tir.
Koskocaman ormanı görmezden gelerek sadece ve özellikle bazı hastalıklı ağaçları görmektir.
Yağdan cımbızla yağ çıkarmaktır.
Softa şaşırtması yapmaktır.  
Borudan bakmaktır.

***

Paylaşımımda kullandığım bir paragrafı yinelemek isterim: Sağlık nedenleri dolayısıyla bulunamadığım birkaçı dışında, tüm mücahit ve mücahidelerin kayıt işlemlerinde hazır bulundum.  TMT'nin değişik kademelerinde görev yapan, ayrıca TMT ile efsanevi varoluş savaşımımız konusunda çok okuyan/yazan bir kişiyim ama gördüm ve anladım ki TMT ve Varoluş Savaşımımız konusunda bilmediğim daha pek çok şey varmış ve her mücahidin/mücahidenin söylenecek sözü var.
Mücahit/mücahide derken dönemi yaşayan herkesi o gözle gördüğümü belirtmek isterim.  Direnişi ve savaşımı, kadını erkeği, çocuğu yaşlısı herkes yaptı ve o dönemi yaşayan herkesin kesinlikle bir anlatısı vardır ama bir gerçek de unutulmamalı: Ne yazık ki bu işte geç, hem de çok geç kalındı. Söyleyecek sözü olan pek çok mücahit/mücahide artık yok, sonsuzluğa göçmüş ya da artık konuşabilecek durumda değil! Ayrıca bazıları hâlâ daha konuşmak istemiyor. Ve her şeye karşın bu proje ile ilgili herkese ulaşmak olanak dışı!
Her şeye karşın, Varoluş Savaşımımız ve TMT konusu, ulaşılabilen mücahit/mücahidelerin anlatımıyla bile çok daha iyi anlaşılacak, anlatımlar araştırma/akademik çalışmalar için esaslı bir kaynak olacaktır.
Katkısı olan herkese bir kez daha buradan teşekkür etmek isterim. Gerçek anlamıyla şahane bir iş yapılıyor. Tarihi yazanlara, tarihi yapanların anlatılarına/gerçeğe ulaşabilmelerini olanakları sağlanıyor.  
Söz konusu paylaşımımda belirttiğim gibi, “Güzelliklerle dolu daha nice bayramlarımız olsun!”