Hep ya şatoların aristokratları Veya sanayi devrimiyle Ortaya çıkan  Liberal kapitalistlerle Toplumun yükünü çeken Orta çağın köle sınıfı Yahut yeni çağ ile zamanımız çağının  İşçi zümresi Yahut fakir fukara dediklerimiz.
Açlık seviyesindeki insanlar gündem olmuştu bilim ve edebiyat literatüründe. Arada kalanlarsa  orta sınıf insanı ... Kimi memur Kimi zanaatkar Kimiler tüccar.
Bunla da gelir seviyelerine göre sınıflandırılırlar. Kimilerse egemen zümrenin omuzunda yükselen siyasetçiler, Onlar kapitali elinde bulunduran zümreler sayesinde ayakta  kalabikeceklerini çok iyi bilen siyasetçiler.
Onlar rollerini oynamayı çok iyi bilirler. Ancak hiç bir zaman onlar düşük düzeyde sınıfları temsil edemezler.
Çünkü düşük sınıfların kendilerine merdiven olamıyacaklarını çok iyi bilirler. Ama işleri iyi idare ederek hep emek yanlısı gibi görünürler.
Hatta  fakir fukara düzeyinde sayılmalarını hiç istemezler. Aslında hiyerarşik düzende gerçek yerleri onların da, orta sınıf. Ama orta sınıftan sayılmayı da Kolayca beğenmezler.
Ne var ki demokrasi  Sınıf çatışmalarını yumuşatsa da çatışmalar için için devam ederler. Üst sınıflara duyulan özentiler hiç bitmez, Onun için kapitalizm kritikçisi Fransız düşünürü  Joan Pall-Sartre bu türden orta sınıfa, İronik bir mizansenle, Orta halli burjuva tabirini yakıştırmıştır.
Söz konusu yakıştırma  benimsenir,veya benimsenmez... Bu bir vakıa...