Dünya var Belki evrende niceler de var...
Bilinmiyen ama bilimsel gözlemlere takılan Ve miktarı olasılıklarla saptanan...
Varsın astronomlar gözlem yapsınlar. Doğruları ,gerçekleri arayadursunlar.
Ama biz insanlar için geçerlililiğini koruyan bir gerçeğimiz var. O da en açık ve en seçik olararak ifadesini bulan .... Bizim ,hepimizin...
Canlımızın,cansızımızın Bir tek dünyamız var. Doğduğumuz büyüdüğümüz Ve bedenlerimizi teslim edeceğimiz Bir tek dünyamız ... Nice insanın beşiği Ve nicelerinin mezarları Ortak anamız Dünyamız..
Ve bu dunya yüzeyinde ömür süren insan manzaralararı...sayısız belki... Veya sayımı mümkün olmıyan. Çocukları,gençleri,yaşlıları. Zencileri,beyazları,sarıları.. Kızılları,sarışınları... Kıvırcik saçlıları,düz saçlıları...
Zekisi,aptalı,açikgözü... Şeytan tüylüsü,safı... Dindarı,dinsizi...
Bitip tukenmeyen farklılikları insan manzaralarının...
Ve en önemlisi miliyarların çıkar farkları. Kah kavga ederek,kah kurnazca dost yaşamayı başarabilenler. Bunları ne bilsin ki astronomlar. Onlar varsın farklılıklarla değil benzerleri araştırip dursunlar.
Halbuki tek dünyamızda birlikte olan Veya birlikte olmak için mücadele eden  nice farklılıklar var...Gözlemlemeye Ömür yetmez... Ve aynı dünyayı paylaşmak için
mücadele verenlerin farklı farklı hayalleri. Yeni yetme bir dünyalı delikanlı...
Elinde,kucağında bir basket topu. Patır patır yere vururken çıkan sesler belki başkaları için cansıkıcı..
Ama delikanlının duyduğu hazzın tanımı bile çok ama çok zor... Ve tek dünyanın milyarlarının milyarlarca hayayalleri..çeşit çeşit... Gerçekleşmeyi bekliyen sonsuz hayaller.
Ama ne kadarı gerçekleşebilir veya gerçekleşmiyecek. Bilinmez,bilinemez ve bilinmiyecek de büyük olasılıkla...
Peki ama tasvir edilen bu kaosu kozmos halinde hayal edebilmek nasıl bir duygu.. Nasıl bir ilgi...ve tecessüs... Bir tek dünyamız var dediler hocalarımiz bizlere.
O dünyada doğup,o dünyada büyümek Ve aynı dünyaya bedenleri teslim etnek. Ama bir dediğimiz dünyamız doğrudur Geçerli olan da budur esasında.
Ama bu mudur ilahi sırrı evren canavarının. Yoksa sonsuzluğu bire indirgeyerek yaşamayı başarmak mı esrarlı olan fikir.
Kaosu mu paylaşmalı Yoksa kozmosta mı buluşmalı insanoğlu.