Gülün bülbülden haberi var mı.
Gül bülbül için mi açar rengini saçar kokusunu.
Ve fakat aralarında insanların geliştirdiği bir ahenk var.
Gül ile bülbül arasında ahenk var ve bunu insanlar geliştirdi ne alâka dediğinizi duyar gibiyim.
İyi de piyano ile kemanı da insanlar icat etti ve aralarına da ahengi yerleştirdi.
Sesler sestirler ve onları ahenkli bir hale getirince insanlar al sana müzik ya da musiki.
Senfoni orkestralarının konserlerinde elinde küçük bir değnek sallayan bir kişi vardır şef adı verilen.
O şefin değneğinden bir şey anlamaz çoğu dinleyici ve fakat işte o değnekli kişidir senfoninin icrasının kalitesinden sorumlu olan.
Evet notalar kemancıların karşısındadır piyanistin de ve vurgulu saz çalanlarında ve evet içindeki sesleri enstrümanlara göre notaya döken bir kişi de var ve bunu konserden çok önce yapmıştır.
Balabayıs Manastırında ya da  Wiener Konzert Haus’da verilen / dinlenilen konserlerin  başarı ya da başarısızlığı, enstürmanların ahengine bağlıdır.
Mozart ya da Cemal Reşit Rey ustaların içlerindeki sesi en çarpıcı şekilde notaya dökmeleri yetmez..
O Kırkıncı Senfoni’nin ahenk içinde icra edilmesi de zaruridir.
Her hangi bir besteyi rock tarzında icra etmek de mümkündür ve İngiliz Kraliyet Orkestrası ile Deep Purple’nin birlikte Dokuzuncu Senfoniyi icra ettikleri ve rock ile klasik arasında muhteşemin de ötesinde bir ahenkle klasik severler ile rockçuları mest ettikleri vakidir keza Led Zeplin ile  Arap müzikçilerinin Kashmir icrası da çarpıcı bir başka örnektir.
Ahenk ya da yerine ikame edilen uyum hayatın her alanında hayati denebilecek bir öneme haizdir.
Bütün bunları niye mi yazdım.
Devlette ahenk diye bir şey olmalı da ondan.
Yüksek Mahkeme ve aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu Başkanı da olan Narin Şefik’in ülkemiz demokrasisi için yaptığı ikaz ve öneriler sağdaki ya da soldaki siyasilerin bir kulağından girip diğer kulağından çıkıyorsa ve siyasi parti binalarının duvarlarını aşamıyorsa gelin de devlette ahenk arayın.
İsterseniz arayın ve fakat bulamayacağınız kesindir.
Partiler ile halk arasında da bir ahenk yoktur onun yerine karşılıklı olarak  oy ver bana  iş, kredi, arsa, teşvik, müsteşarlık müdürlük memurluk vereyim sana eilişkisi vardır ki menfaate,  haksız menfaate dayalı ilişkilerden uyum çıkmaz başlangıçta al gülüm ver gülüm olan bu ilişkilerin sonunda hır çıkar hır gür çıkar kriz çıkar meclisinde nisap sorunu çıkar medyasına kahvaltı çıkar telefon ayrıcalığı vs vs çıkar. Sonunda da yurttan siyaset sesleri adlı kakofoni çıkar.
Daha önemlisi şu.
Devlet, demokrasi ve insanlık hakları çerçevesinde   siyaset  hukuk eğitim kurumlarının ahengi sağlanırsa güzel günlere doğru yol almaya başlar.