Stewart, iki tarafın ticaret odalarıyla görüştü Stewart, iki tarafın ticaret odalarıyla görüştü

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesinin, Güney Kıbrıs’ın hellim konusunda yaptığı iki başvuruyu reddettiği haber verildi.
Alithia gazetesi “Hellim İsmi Uluslararasında Korumasız” başlıklı haberinde, Bulgaristan ve İsveç’te merkezleri bulunan “M.J Dairies” ve “Fontana Food AB” isimli iki şirketin artık dolaylı fakat net bir şekilde, hellim ürününe gönderme yapan ticari marka ve isme sahip ürün ticareti yapma hakkına sahip olduklarını yazdı.
Güney Kıbrıs’taki “Kıbrıs’ın Geleneksel Peynirini Koruma Vakfının”, söz konusu ticari isimlerin (BBQLOUMI ve GRILLOUMI) kullanımı konusunda, AB Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ile “M.J Dairies” ve “Fontana Food AB” şirketleri aleyhindeki dava başvurularının AB Genel Mahkemesi tarafından dün reddedildiğini yazan gazete, bu kararın Güney Kıbrıs’ın geleneksel ürününü uluslararasında korumasız hale getirdiği yorumunda bulundu.
AB Genel Mahkemesinin Güney Kıbrıs’ın başvurusunu tamamıyla reddettiğini, çünkü EUIPΟ’nun beşinci temyiz kurulunun, iki markanın karıştırılma olasılığının olmadığını belirlemeye tamamen yetkili olduğuna hükmettiğini yazan gazete, söz konusu birimin, Güney Kıbrıs’taki vakfın, tüzüğün ihlal edildiğine dair argümanlarını dayanaksız bulunduğunu da aktardı.
Yapılan açıklamaya göre, AB Genel Mahkemesinin, EUIPO Temyiz Kurulunun olası hatalarının kararın hukuka uygunluğunu etkilemediği gerekçesiyle, Güney Kıbrıs’taki vakfın BBQLOUMI markasının kullanılması aleyhinde ortaya koyduğu tüm iptal sebeplerini dayanaksız bularak reddettiği de belirtildi.
AB Genel Mahkemesinin, vakfın GRILLOUMI markasının kullanımıyla ilgili başvurusunu da bütünüyle reddettiğini yazan gazete, AB Genel Mahkemesinin, EUIPO beşinci temyiz kurulunun iki markanın karıştırılma olasılığının olmadığını belirlemeye tamamen yetkili olduğuna, aynı zamanda tüzüğün ihlal edildiğine dair argümanların da dayanaksız olduğuna hükmettiğini belirtti.
Öte yandan iki ay içerisinde, hukuki meseleler temelinde, AB Genel Mahkemesi kararlarına itiraz edilebileceğini kaydeden gazete, vakfın EUIPO ve söz konusu iki şirket aleyhindeki davalarının 24 Şubat ve 30 Mart tarihlerinde açıldığını ekledi.