GG Süper Ligde Kaldı (2-1) GG Süper Ligde Kaldı (2-1)

Baf Ülkü Yurdu’nun BÜY-Lapta maçına yaptığı itiraz yeterli belge olmaması sebebiyle Tahkim’den geri döndü ve Baf Ülkü Yurdu’nun itirazı reddedildi.
1) Kurul, TK-18/2023-24 tarihli başvuruyu incelemiştir. Disiplin Kurulu, Özetle yapılan başvuruda Disiplin Kurulunun 1.3.2024 tarihinde vermiş olduğu kararında BÜY SK – Lapta TBSK müsabakasında iddia edilen birbirilerinin yerine oynayan Lapta TBSK futbolcularıyla ilgili daha ileri bilgi, belge ve araştırma yapılması için bir karara varamayıp konuyu KTFF Yönetim Kuruluna iade etmiştir. KTFF Yönetim Kurulu ise 28/3/24 tarihli kararında özetle Baf Ülkü Yurdu SK’nın konu ile ilgili iddialarını ve/veya itirazlarını ıspat etmeye yönelik ellerinde bulunan tüm bilgi ve belgeyi soruşturma maksadıyla Disiplin Kuruluna verdiklerini ve ellerinde soruşturmanın ve/veya yargılanmanın devamını gerektirebilecek daha fazla bilgi ve/veya belge bulunmadığı cihetle ileri bir işlem yapılmasına gerek olmadığına karar vermiştir.
Kural olarak KTFF Tüzük ve Yönetmeliklerine göre Disiplin Kurulu bu ve benzeri meselelerde Ceza Mahkemesi gibi oturum yapıp Ceza Usül ve Kurallarıyla bağlıdır.  Kanaatimizce KTFF Disiplin Kurulu ilgili yargılamada huzuruna gelen iddiayı ısbata yönelik yeterli bilgi ve/veya belge olmadığı takdirde konu ile ilgili herhangi bir makul şüpheden ari bahsi geçen futbolcuların ve/veya kulübün bir usulsüzlük yaptıklarına kanaat getirmediği müddetçe huzurlarındaki başvuruyu reddetmeleri gerekmekteydi.
Herhalükarda KTFF Yönetim Kurulunun Baf Ülkü Yurdu SK’nın iddialarını ısbat için kendisine sunulan bilgi ve/veya belge ve/veya emareler dışında başka bir emare ve/veya belge bulma yetki ve/veya görevi ve/veya yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu cihetle KTFF Yönetim Kurulunun vermiş olduğu kararda usulen herhangi bir hata olmadığı yönünde bulgu yaparız ve yapılan başvuruyu oy birliğiyle reddederiz.

Editör: Mehmet Kasimoglu