Göçmenköy Festivali yarın ve cumartesi yapılıyor Göçmenköy Festivali yarın ve cumartesi yapılıyor

Bağımsızlık Yolu, Alagadi’de  Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Planı’na aykırı bir şekilde yol üzerlerine yerleştirildiğini iddia ettiği reklam panolarının bir an önce kaldırılması gerektiğini savundu.
Bağımsızlık Yolu Girne Örgütü, Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı’nın verdiği cevaba dair açıklama yaparak, Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Planının  Belediye’nin plana aykırı izinleri iptal etmemesinden dolayı delinmeye devam edildiğini iddia etti.
Açıklamada, Çevre planında "Planlama alanı içerisinde yol üzerlerinde ve arazilerde hiçbir reklam panosu v.b. reklam teşhir malzemesi kullanılamaz. Yol kenarlarında ve arazilerde Planlama Makamı ve Çevre Koruma Dairesi tarafından belirlenecek şekil ve standartta, özel çevre koruma bölgesine yönelik yol gösterici ve bilgi verici panolar kullanılabilir” yazdığı savunuldu.
Açıklamada, “Önceki belediye yönetimi tarafından plana aykırı olarak verilen, şirketlere ait reklam panosu izinleri derhal iptal edilmeli ve Belediyeler Yasası’nın Çatalköy Esentepe Belediyesi’ne yüklediği mevzuata aykırı reklam panolarını derhal sökülmesi işlemine başlanmalıdır. “ ifadeleri de yer aldı
Açıklamada, bu durumda; Alagadi Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Planı’nın , bir önceki Esentepe Belediyesi yönetimi tarafından delinmeye başlandığı, Çatalköy-Esentepe Belediyesi  ve Çevre Dairesi tarafından delinmeye devam edildiği iddia edildi.
Açıklamada, “Tüm bunlar ışığında Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı’na çağrımız; önceki belediye yönetimince verilen izinleri iptal edip; tabelaların kaldırılma işlemine en kısa sürede başlamasıdır.” denildi.