MDP Genel Başkanı Büsküvütçü’nün adaylığı reddedildi MDP Genel Başkanı Büsküvütçü’nün adaylığı reddedildi

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Örgütlenme Sekreteri Növber Gürtay, LGBTİ+’lara yönelik nefret, şiddet ve ayrımcılık içeren her türlü tutum ve davranışın önüne geçmek ve bu hakların daha da iyileştirilmesini sağlamak için inançla ve inatla mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, “Nefret değil, sevgi kazanacak” dedi.
Gürtay yaptığı yazılı açıklamada, dünyada ve Kıbrıs’ta cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimi nedeniyle ayrımcılığa uğrayan, temel insan haklarına erişemeyen LGBTİ+ların artan fiziksel ve psikolojik şiddetle karşı karşıya olduğunu ifade etti.
Gürtay, “İktidarın, ayrımcılığa maruz kalan ve nefret suçlarıyla mücadele eden LGBTİ+’ların yanında olmak yerine genelde sessiz kaldığını, zaman zamanda aktif bir şekilde nefret söylemlerine katıldığını” ileri sürdü.
Ülkede yaşayan her bireyin çalışma hakkını, ifade ve düşünce özgürlüğünü, sağlık ve eğitim hakkını korumak ve geliştirmenin devletin yükümlülüğünde olduğunu belirten Gürtay, bu hakların iktidar tarafından sağlanmadığını savundu.
Basın-Sen Örgütlenme Sekreteri Gürtay, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılık ve nefret söyleminin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) pek çok kararı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) diğer pek çok maddesinin yanı sıra, sözleşmenin işkence yasağı başlıklı üçüncü maddesinin de ihlali olarak kabul edildiğini hatırlattı.