Sorar çocuklar.
Çok çok sorarlar o kadar ki anne babalığı içselleştirememişler sıkılır soruların çokluğundan yine de sorar çocuklar bıkmadan usanmadan ve büyük bir merakla.
Evet çocuğun çocukların merakı büyük meraktır ve yoğun.
Keşke eğitim sistemimiz çocuklardaki bu merakı yok etmeye yönelik olmasa.
İddiam şu eğitim sistemimiz çocuklardaki merakı yok etmekle malûldür.
Öğretmenler de sıkılır çok soran çocuklardan.
Çocuklar bilmediklerini öğrenmek için sorar.
Büyükler sormaz mı onlar da sorar.
Ve fakat büyüklerin soruları cevaplarını bildikleri sorulardır.
O halde cevabını bildiğini niye soruyorsun a öğretmen ya da bay müfredat.
Orda tam da burada duralım bir.
Çocuklar sorar öğrenmek için büyükler niye sorarlar çocuklara ve neyi sorarlar.
Kendi bildiği ve istediği cevabı almak için çocuklara sorması öğretmenlerin ve diğer büyüklerin eğitime yönelik değildir tam tersine her şeyin dünkü gibi devam etmesi içindir.
Neyi ve niye soruyorsun a müfredat ve ey öğretmen.
Sana ne diyeyim ey talim ve terbiye kurulu.
Her köye bir ilkokul yapmak asli görevini bir yana itip hatta elinin tersi ile iten Milli Eğitim Bakanı ve Bakanlığı tutturmuş bir okul da sen yap diye.
Çocuklara doğru dürüst bir eğitim vermeyi başaramadığımız gibi onlara okullar yapmayı da devletin hükümetlerin asli yükümlülüğü olduğunu da unuttu siyaset erbabı ve ahaliye de unutturmaya çalışıyor.
Sorar çocuklar büyük bir merakla ve bilmediklerini öğrenmek için ve büyükler çocukların meraklarını / öğrenmek isteklerini iğdiş etmek için ellerinden geleni yaparlar.
Bilinmeyeni / kendi bilmediğini öğrenmek için soran kaç büyük var, kaç okul var merakı öğrenme isteğini kışkırtan.
Öğrenmek nedir sormak ne.
Sorgulamak nedir.