Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), yerel akademisyenler, uzmanlar ve öğretmenler tarafından hazırlanan ders kitaplarının, yazarlarına da danışılmadan içerikleri değiştirilerek “sisteme entegre edilme” yoluna gidildiğini belirterek, “emeği hiçe sayan, bilimsellikten uzak ve toplum mühendisliği çerçevesinde ortaya atılan bu adımların karşısında olduklarını” açıkladı.
CTP’den konuya ilişkin yapılan açıklamada “Hükumetin eğitimde yaşanan hiçbir soruna çözüm üretmemiş ve çocukların güvenli alanlarda eğitim alması yönünde hiçbir çalışma yapmamışken, ders kitaplarının değiştirilmesini gündeme getirdiği” ileri sürüldü.

-“Kıbrıs kültürü ile donatılmış ders kitapları, deyim yerindeyse, çöpe atılmıştır…”
Açıklamada, eğitimin, toplumlar için “en önemli” kamusal faaliyetlerden biri olduğu ve “bir bütün” olarak ele alınması gerektiğine işaret edilerek, “Kıbrıs Türk kültürünün gelecek nesillere aktarılması ve toplumun çağdaş değerlerle buluşturulması eğitim sisteminin asli görevidir. Ne var ki eğitimi yönettiğini iddia edenler bu asli sorumluluklarını yerine getirmemektedirler. Daha önce eğitim alanında yetkinliği tartışılmaz olan Kıbrıslı Türk akademisyen, uzman ve öğretmenler tarafından bilimsel ve çağdaş kriterler çerçevesinde hazırlanmış ve Kıbrıs kültürü ile donatılmış ders kitapları, deyim yerindeyse, çöpe atılmıştır. Yerine, Türkiye’den getirilen kitaplar konulmuştur.” denildi.

-“2022 TC–KKTC İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’nde yer alan maddeye dayanarak ders kitapları, değiştirilerek sisteme entegre edilme yoluna gidildi”
Açıklamada, “2022 TC–KKTC İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’nde yer alan ‘Öğretim programları ve ders içerikleri, ortak değerlerimizi güçlendirmeye yönelik gözden geçirilerek güncellenecektir’ maddesine dayanarak yerel akademisyenler, uzmanlar ve öğretmenler tarafından hazırlanan ders kitapları, yazarlarına da danışılmadan içerikleri değiştirilerek, sisteme entegre edilme yoluna gidilmiştir” denildi.
CTP’nin “emeği hiçe sayan”, “bilimsellikten uzak” ve “toplum mühendisliği” çerçevesinde ortaya atılan bu adımların karşısında olduğu kaydedildi.

-“… Bu yanlış adıma karşı her türlü tepkiyi göstermekten geri durmayacağız”
CTP’nin, eğitimin en temel paydaşları olan öğrenciler, öğretmenler ve velilerle birlikte atılan bu yanlış adıma karşı her türlü tepkiyi göstermekten geri durmayacağı belirtilen açıklamada, “Parti olarak çağdaş ve demokratik eğitim sistemine ulaşmak hedefiyle, eğitimle ilgili tüm örgütlerle, sendikalarla ve toplumun en geniş kesimleriyle birlikte yürüyeceğiz” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada devamla şunlar kaydedildi:
“Eğitim politikaları, günübirlik politikalardan uzak, siyasi istismardan arındırılmış bir şekilde ele alınmalıdır. Bu politikalar çağdaş, demokratik ve laik değerleri içermeli ve uzun vadeli olmalıdır. Eğitim sistemi içerisindeki programlar deneme, yanılma yoluyla oluşturulmuş programlar olarak ele alınamaz. Akılcı, mantıklı ve bilimi esas alan programlar olarak ele alınmalıdır. Eğitim sisteminin tüm alan ve disiplinlerine yönelik her türlü uygulama; eğitim bilimi ilkeleri bağlamında olmalıdır. Bu ilkeler dışında atılacak her türlü adım, toplumsal yapıya zarar vermektedir ve bizim açımızdan kabul edilemezdir. CTP her zaman bu anlayışın karşısında duracak ve iktidara gelir gelmez bu alanda yetkinliği bulunan yerli akademisyenler, uzmanlar ve öğretmenlerle birlikte bilimselliği esas alan bir anlayışla hazırlanan eğitim araçlarını bir bütün olarak sisteme entegre edecektir.”

Editör: Mehmet Kasimoglu