Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü “Yerel Yönetimlerde Eşitlik” konulu panelin sonuç raporu yayımlandı.

YSK: "Sandık kurullarında temsilci bulundurmak isteyen bağımsız adaylar 11 Aralık’a kadar dilekçe vermeli" YSK: "Sandık kurullarında temsilci bulundurmak isteyen bağımsız adaylar 11 Aralık’a kadar dilekçe vermeli"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın ÖrgütüYerel Yönetimlerde Eşitlik” konulu panelin sonuç raporu yayımlandı.
CTP’den verilen bilgiye göre, “Mor Başak Akademi” kapsamında düzenlenen panelin sonuç raporunda, “Yerel Eşitlik Eylem Planlarının nasıl hazırlanacağı, kent politikalarının kadın, çocuk, engelli, mülteci, göçmen ve LGBTİ bireyler başta olmak üzere, hak politikalarına eşit erişimi olmayan yurttaşlara götürülebilecek hizmetler olarak şekillendirilmesi” konuları yer aldı.
CTP Kadın Örgütü tarafından yayımlanan rapora göre, yerel yönetimlerin ayrımcılıktan uzak hizmet sunmak, farklı toplumsal kesimlerin güçlenmesini sağlamak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmek için merkezi idareye kıyasla daha aktif hareket edebileceği kaydedildi.
Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nın eşitlik vizyonu sağlamak için belediyelerde uygulanması gerekliliğine işaret edildiği raporda, Belediyeler Yasası ve TOCED Yasası gibi yerel mevzuatta bulunan yetkilere ve kurumlara da yer verildi.
Yerel yönetimlerin kendi kendine karar alma ve uygulama yeteneğine sahip kurumlar olduğu belirtilen raporda toplumsal cinsiyet eşitliği konularının yerel yönetimlerin kendi kendine karar alma ve uygulama yeteneğine sahip olduğuna da işaret edildi.
Rapora şu linkten ulaşılabilir: https://cumhuriyetciturkpartisi.org/flipbook/yeep/.