CTP, Kalkanlı Yaşam Evi’nin toplumun ihtiyacı olduğunu kaydetti.
CTP Basın bürosundan yapılan yazılı açıklamada, dörtlü hükümet döneminde ülkede tıbbi bakım gerektiren hasta bakımı konusunda ciddi ihtiyaç saptandığı ve sorunun çözümüne dair çalışmalara hızla başlandığı belirtildi.
Açıklamada, uzman kişiler tarafından oluşturulan komitenin, özel bakımevlerinin yaşanan yasal boşluklardan dolayı denetimlerinin yapılamaması, nerdeyse bakıma muhtaç yaşlı veya özel gereksinimli bireylerin ihmal ve istismar edilmesine varan olayları yaşanmakta olduğu kaydedilen açıklamada, bunların ortadan kaldırılması ve özel bakımevlerinin yasal alt yapılarının oluşturulması ve kamuya ait bakımevlerinin açılmasının ivedi ve elzem olduğu belirtildi.
“Girne Hastanesi eski binasının tarihi yapısına uygun bir şekilde bakım evi yapılabilmesi için ihale şartnamesi hazırlanmıştı. Kamu ve özel bakım evleri mevzuat çalışması yapılırken eş zamanlı olarak kamuya ait binalar gözden geçirilmişti. Amaç, devletin malı olan kamusal binaların yine kamunun en önemli gereksinimleri göz önünde bulundurularak hizmete sunulması ve kamu maliyesine yeni bir külfet getirmemekti. 2013 yılında bakanlar kurulu kararıyla Maliye Bakanlığı tarafından devralınan Kalkanlı’daki bina, 2018 yılına kadar herhangi bir şekilde halkın hizmetine sunulmamış, nerdeyse atıl bir durumda kalmıştı.” ifadeleri kullanılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın  araştırmaları sırasında Kalkanlı’daki binanın Kamu Bakımevi’ne dönüştürülmesinin gündeme geldiği belirtildi.
Güzelyurt ve Lefke bölgesinde veya yakın bölgelerde hiçbir bakımevinin olmamasının büyük bir eksiklik olduğuna dikkat çekilen açıklamada, özellikle dar gelirli ailelerinin bakıma muhtaç yakınlarının mağdur olmasının da, binanın konumu ve verilecek hizmetin bölgesel alternatifinin olmamasının da göz önünde bulundurulduğu kaydedildi.
Kalkanlı’daki binanın, fiziki alt yapı olarak hızla Bakımevi hizmetleri verebilecek şekilde düzenlemeler yapılmasına karar verildiğini anımsatan açıklamada, “10 Ekim 2018’de Sağlık Bakanlığı’nın oluşturduğu komite, yasal alt yapı için çalışmalara başladı. Mevzuat çalışmaları yapılırken bütünlüklü düşünülüp sosyal devlet bilinci ve ülkemiz koşulları göz önünde bulundurulmuş, AB normları ve yakın coğrafyadaki uygulamalar incelenmişti. Kamusal hizmetler verilirken özel girişimcilerin de bakım evi hizmeti verirken yasal zemine oturtulması ve denetime tabi olmaları da dikkate alınmıştı.” denildi.
Hukuk Dairesi’nin görüşlerine sunulan Kamu Bakım ve Tedavi Merkezleri Tüzüğü Kalkanlı Yaşam Evi’nde verilecek olan hizmetlerin yasal tabanı olacağı belirtilen açıklamada, Hukuk Dairesi’nin bu Tüzük ile ilgili olarak Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasası tahtında yapılmasına uygun olduğunu belirttiği, sadece alınacak ücretler ile ilgili bazı önerilerde bulunulduğu kaydedildi.
Kalkanlı Yaşam Evi’nin bakım evi statüsünden çıkarılmasının Sağlık Bakanlığı’nın tek bakım evi olan Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezini tamamen doldurduğu ve bu anlamda ne Sağlık Bakanlığı’nın ne de toplumun hiçbir alternatifi kalmamasına neden olduğu belirtildi.
Açıklamada, toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek kamunun elindeki bakım evlerinin geliştirilmesi ve özel bakım evleri için de çağdaş bir yasa yapılması için Sağlık Bakanlığı ve “hükümet” göreve davet edildi.

Editör: Mehmet Kasimoglu