Kitle partisi ile bir yere iyi bir yarına ulaşmak olası değildir.

Sağda ya da solda partiler örgütler, düşünce / bakış açısı partisi olmalıdırlar.

Hep aşağılanan bir şey olmakla beraber popüler kültür asla ve katiyen kitle kültürü kadar içi boş bir durum değildir.

Popüler olan gelip geçicidir ve lakin kitleye / kitlelere mal olan kalıcı hasarlar bırakır.

Şu ya da bu türkünün şarkının popüler olmasının her hangi bir sakıncasını görmemiş olmakla beraber, orhan abinin ya da Müslüm babanın kitlelere mal olmasının bedeli fena halde ödeniyor.

Misal : vekili olmayan ya da iki vekili olan bir partinin düşünce ve eylemleri halk indinde önemli etkiler bırakır idi ( bilen bilir, bilmeyenler de bir zahmet bilenlere sorup öğrenebilir zahmet ederlerse )

Biz kitleye / kitlelere hitap edeceğiz, kitlenin / kitlelerin partisi olacağız diye yola koyulmanın kaçınılamaz sonu dön baba, dön dayı, dön teyze hala dönelim hep beraber mest olalımdır ki buraki hep beraber kitle partisin yönetici takımı ve onların eşi dostu için geçerlidir.

KKTC hükümetini oluşturan sağ partiler, sağ düşüncenin derinliklerine uzanıp 2023 yılında KKTC de sağcı iktidar olmanın ne demek olduğunu öğrenip de uygulamaktansa, sağcılığın kitlesel sembollerine sarılıp sağ sağ sağcılığa yağ çekmekten muzdarip olmuşlardır ve böylesi bir sağcılığın ne devlete ne millete ne de halka ve hatta seçmene faydası vardır.

Nerde görülmüştür işsizliğin bayrağa marşa sarılarak ortadan kaldırıldığı, Almanya’da İsveç’te de sağcılar iktidardadır ve oralarda insanların aç kalma tehlikesi, işsiz kalma durumu, asgari ücret adı altında sefalet ücretine mahkum olması diye bir şey söz konusu değildir.

KKTC de kendilerine muhalif diyen örgüt ve sendikalar ile partiler de muhalif olmakla ( bir başka ve hatta doğru saptama ile hükümet olacak kadar oy almış olmakla ) sol düşünceyi bir birine karıştırarak debelenip durmakta ve siyaset fırınında hamurkârın yoğurmasını bekleyen hamur olmaktan kaçıp kurtulamamaktadırlar.

Zaten kitle demek yoğrulmaya hazır hamur demektir.

Ve kitle hamurunu yoğurmak da hem sağda hem de solda üç kelime ile olasıdır ve yapılmaktadır.

Sağda : vatan iki devlet bayrak ezan ve solda da : federasyon emek birlik mücadele dayanışma.

Kitle partilerinin tek derdi olur halkı kitleleştirip hükümetçilik dangala biştası oynamak