Doğal afetle mücadele ve kurtarma çalışmaları ile insani yardım konularında hizmet vermek amacıyla KKTC Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği (DAAK) isminde dernek kuruldu.

Doğal afetle mücadele ve kurtarma çalışmaları ile insani yardım konularında hizmet vermek amacıyla KKTC Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği (DAAK) isminde dernek kuruldu.
Dernek’ten yapılan açıklamada, 1 Mart’ta yapılan genel kurul toplantısında, derneğin başkanlığına Doç.Dr. Deniz Erdağ getirildi.
Derneğin, afetzedelere ulaşım ve yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak, doğru arama-kurtarma çalışmalarını yaparak afetzedelere temel ilk yardım desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak, bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek ve arama-kurtarma konularında toplumu bilgilendirmek için kurulduğu kaydedildi.
Açıklamaya göre Genel Kurul’da oluşturulan yönetim kurulu ve yapılan görevlendirmeler şöyle:
Doç. Dr. Deniz Erdağ                           Başkan

Derviş Çapkıner                                   As Başkan

Yrd. Doç. Dr. Musa Oytun                   Genel Sekreter

Faysal Sadıkoğlu                                  Sayman ve Muhasebe Birim Sorumlusu

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’ne ilaç bağışladı Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’ne ilaç bağışladı

Prof. Dr. Hasan Ulaş Yavuz                  Sağlık Birim Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Behlül               Eğitim Birim Sorumlusu

Mücahit Erden                                     Arama Kurtarma Birim Sorumlusu

Mehmet Bektaş                                    Lojistik Birim Sorumlusu

Cevdet Çağlar                                      Saha Sorumlusu

Tuğşad Ebeoğlu                                   Köpekli Arama Kurtarma Birim Sorumlusu

Hasan Kurumanastırlı                          Genel Konular Sorumlusu