TCG Nusret müze gemisi Ege ve Akdeniz limanları ile KKTC'de halkın ziyaretine açılacak TCG Nusret müze gemisi Ege ve Akdeniz limanları ile KKTC'de halkın ziyaretine açılacak

Doğum ve Ölümlerin Kaydı İle İlgili Harçlar ve Ücretler Tüzüğü’yle düzenlenen harçlar, yıllık enflasyon oranında artırıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan tüzükle yürürlüğe giren yeni rakamlar şöyle:
“Yazılı başvuru üzerine Nüfus Yazmanı doğumu: (a) dilekçe sahibinin oturma yerinde; veya (b) doğumun yapıldığı ve bir kamu kuruluşu olmayan bir evde kaydetmişse bildirime yetkili kişi Nüfus Yazmanına: 100 TL
Doğumdan üç aydan on iki aya kadar geçtikten sonra doğum kaydı: 100 TL
Doğumdan on iki ay geçtikten sonra doğumun kaydı: 200 tl.
Doğum kayıt belgesi: 10 TL
İsim değişikliğinin kaydı: 200 TL
Soydanlığı düzeltilen kişilerin doğumunun tekrar kaydı: 100 TL
Yazılı başvurma üzerine Nüfus Yazmanı ölümü (a) dilekçe sahibinin oturma yerinde; veya
(b) ölümün yer aldığı ve kamu kuruluşu olmayan bir evde kaydetmesi halinde: : 100 TL
On iki ay geçtikten sonra ölümün kaydı: 200 TL
Kütüklerdeki yanlışlıkların düzeltilmesi ve cinsiyet değişikliği halinde kütüklerde düzeltme yapılması: 100 TL

Editör: Mehmet Kasimoglu