Rum Yönetimi’nin, Eastmed botu hattının yoğunlaştırma istasyonunun Vasiliko sanayi bölgesine inşa edilmesiyle ilgili prosedürleri ilerlettiği, bununla birlikte Larnaka kaymakamının ise, Vasiliko bölgesiyle ilgili revize edilmiş kalkınma planına ilişkin stratejik çevresel etki araştırmasının incelenmesi çerçevesinde, bahse konu projeyle ilgili anlaşmazlığını dile getirdiği ifade edildi.
Fileleftheros gazetesi “Esatmed’i Vasiliko’da İstemiyorlar” başlığıyla yer verdiği haberinde, Larnaka Kaymakamı Odisseas Hacıstefanu’nun, geçen eylül ayı içerisinde Çevre Dairesi Müdürüne gönderdiği bir mektupta, Vasiliko bölgesindeki tehlikeli tesislerin sayısındaki artışa değinerek, henüz hayata geçirilmeye başlanmayan ve muhtemelen bölgede olmaları gerekmeyen altyapıların, bölgede inşa edilmesinin yeniden gözden geçirilmesini önerdiğini ifade etti.
Larnaka kaymakamının mektupta özellikle Eastmed boru hattının yoğunlaştırma istasyonuna atıfta bulunarak, yetkili hükümet kaynakları tarafından, revize edilmiş imar planının çalışma alanı dışında alternatif yerler bulunmasını önerdiğini yazan gazete, Eastmed-Poseidon projesinin, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları (Levantin havzasındaki deniz altı doğal gaz rezervleri) ile Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya aracılığıyla, Avrupa enerji piyasalarının arasındaki bağlantıyı hedefleyen önemli bir enerji altyapısı teşkil ettiğini anımsattı.
Boru hattıyla ilgili olarak kapsamlı bir çevresel değerlendirme araştırması yapılması yanı sıra, önerilen deniz koruma bölgesinin projeden etkilenmesiyle ilgili olarak özel bir ekolojik değerlendirme yapıldığını da kaydeden gazete, projenin Güney Kıbrıs ayağının, Güney Kıbrıs’ın yetki alanı içinde bulunan İsrail/Güney Kıbrıs’ın deniz altı rezervlerinden doğal gazın taşınmasına ilişkin denizaltı ve kara altyapılarını içerdiğini ifade etti.
Kıyıdan gelecek olan boru hatlarının, Güney Kıbrıs’ın güney bölümünde, Larnaka kaymakamlığına ait olan Vasiliko sanayi bölgesinden geçeceğini ve bölgede kara tesisleri de inşa edileceğini yazan gazete, projenin kara ayağının yoğunlaştırma ve ölçüm istasyonu ile basınç ölçüm ve düzenleme istasyonunu içerdiğini kaydetti.
Gazete, projenin deniz altındaki bölümünün, Güney Kıbrıs karasuları içindeki projenin tümünün güney ve kuzey hattının bölümlerini içerdiğini de ekledi.