Bir ülkede ekonomlk gelişimlik yani toplumsal refah, ekonomik gelişme ile oluşur.
Ekonomik gelişim haliyle üretimin artması ile orantılıdır.
Üretim arttıkça refah da artmaktadir...
Üretim artışı prosedüründe Devlet ve hükümetlerin rolü büyüktür....
En önemlisi de yatırımların teşvik edilmesi ve üreticıye yönelik kredi olanaklarının artırılarak yaratılmasıdır.
Bu kapsamda kredi ödemelerinde üreticiye ödeme kolaylığının saağlanması için çaba harcamak çok önemlidir.
Yatırımcıyı teşviķ etmek.Yatırımcıların önlerine çikabilecekcek engellerin aşılması konusunda kolaylık sağlamak.Bu amaçla gerekebilecek yasal ve teknik önlemleri süratle alabilmek...
Bunun parelelelinde ihracat ve ithalat kolaylıklarını sağlamak....
GELİŞİM SÜRECİNDE GELİR DAĞILIMI PROBLEMİ : Kanımca topumların ekonomik gelişiminde gelir dağılımı en önemli bir konudur.
Gelişmişlikte zenginlik tek başına bir kriter değildir.
Önemli olan zenginlikten çok, gelir dağılımının bir toplumda sınıf ve zümrelere adil dağılımıdır.Eşit demiyorum...Adil...Çunkü amaç toplumu global olarak mutlu etmektir.Bu sosyal adaletin sağlanması bakımından son derece önemlidir.Eger bir toplumda geliir payı adil olmazsa o toplum gelişmış sayılmaz.Böyle olursa buna çarpik gelişme denir.örneğin eğer Kollektif gelirin %80 ini toplumun %20 si alıyor ve gelirin %20 si toplumun % 80 i tarafindan paylaşılıyorsa buna gelişmışlik demek imkansizdır.Buna sadece ÇARPIK GELİŞME denir ki bu demokratik yaşam açısından sakıncalıdır.Sosyal adaletin
tecelli etmemesi demektir.
Dilerim ülkmizde gelir dagilımı adaleti erken bir zamanda tecelli eder ve gelişmişiğın mutlululuğuna halkimız bütünüyle ulaşır.
Ama en baştaki sorun üretimin artırılmasıdır.Yatırıımdır...
Yatırım kaynaklarını artırmaktır.
Bu noktada önemli bir ilkeyi tekrarlamak isterim:
"TAŞIMA SU İLE DEĞİRMEN DÖNMEZ"