Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Türkiye‘deki eğitimi Diyanet‘e ve cemaat ve tarikatlara teslim eden AKP‘nin Kıbrıs‘ın kuzeyinde de aynı toplum yapısını yaratmak istediğine dikkat çekti, artık toplumun öğretmenin mücadelesine destek vermesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı

“Sürdürülebilir kalkınma amaçları” konsepti ile Lefkoşa ve Gazimağusa’da sergi düzenleniyor “Sürdürülebilir kalkınma amaçları” konsepti ile Lefkoşa ve Gazimağusa’da sergi düzenleniyor

Eylem: Çağdaş, laik eğitim ve toplum yapısının sigortası öğretmen ve örgütüdür
Sendika adına yazılı açıklama yapan Eylem, öğretmene ve sendikalarına neden saldırıldığının ve “TC-KKTC Mali İş Birliği Protokolüne” neden Öğretmenler Yasası’nın da koyulduğunun, her geçen gün daha net anlaşıldığını söyleyerek, eğitimin toplum yapısını belirlemede en güçlü araç olduğunu kaydetti.
Eylem, “Çağdaş, laik eğitim ve toplum yapısının sigortası öğretmen ve örgütüdür. Öğretmeni itibarsızlaştırıp sendikasını zayıflatarak eğitim süreçlerini dinselleştirme ve muhafazakarlaştırma politikalarını hayata geçirme AKP’nin talimatı, ülkemizi yönettiğini iddia edenlerin ise bunu yerine getirme çalışmaları bu nedenledir” dedi.

“Türkiye’de eğitim Diyanet’e teslim edildi, cemaat ve tarikatlar Bakanlıkları ele geçirdi”
Eylem açıklamasına şöyle devam etti;
“Türkiye’de eğitim Diyanet’e teslim edilmiş, cemaat ve tarikatlar Bakanlıkları ele geçirmiş durumdadır. İmam Hatiplerin çoğaltılması, sadece ilk ve orta dereceli okullarda değil ana okullar ve kreşlere kadar dinsel eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi diyanet, çeşitli vakıf ve dernekler eli ile projelerle (ÇEDES gibi) imamlarla yürütülmektedir.
‘Sübyan mektepleri’ adı altında okul öncesi kademesindeki çocuklar dinselleştirilmiş eğitime tabi tutulmaktadır.
Aladağ yurt yangınından, Ensar Vakfı’nda yaşanan istismar sonrası ‘Bbir kereden bir şey olmaz’ açıklamaları ve yaşanan daha pek çok istismarın aklanması, hasır altı edilmesi AKP iktidarının cemaat ve tarikatlara alan açması sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

“Hedef; dindar, kindar, biat eden, sorgulamayan, kadını, LGBT bireyleri yok sayan gerici toplum yapısı yaratmak”
Alt yönetim haline getirilen ülkemizde ‘orada ne varsa burada da olması’ için her alanda sürdürülen dayatmalar ve bunları koltuk uğruna hayata geçirmeye çalışan ‘hükümet’ olduğunu iddia edenler de Çanakkale kampları, ilahiyat koleji, Kur’an kursları, vakıf, dernek tarikat oluşumları, yurtlarıyla eğitim süreçlerinin dinselleştirilmesine imkan tanımaktadır.
Hedef, dindar, kindar, biat eden, sorgulamayan, ataerkil toplum yapısıyla kadını, LGBT bireyleri yok sayan, ötekileştiren, gerici ve böylelikle rahatlıkla yönetilebilen toplum yapısı yaratmaktır.

“Toplumun bu mücadeleye destek vermesi kaçınılmaz bir noktaya geldi”
Hedef, bunun karşısında olan, eğitimde eşit, özgür düşüncenin ilerlemesi önüne konan engellerle yıllardır mücadele eden öğretmen ve sendikaları itibarsızlaştırma, zayıflatmadır.
Parasız, bilimsel, laik, adil demokratik eğitim ve toplum yapısı için mücadeleye devam edeceğiz. Çocuklarımıza, toplum yapımıza, öğretmene ve sendikalarına yapılan saldırı ve dayatmalara boyun eğmeyeceğiz
Tüm toplumumuzun, öğretmen ve öğretmen sendikalarıyla birlikte, kararlı olacak şekilde bu mücadeleye destek vermesinin kaçınılmaz bir noktaya geldiği netleşmiştir”