Hayvancılık Dairesi, son günlerde havaların nemli olmasının, yemlerde aflatoksin artışını müsait hale getirdiğini kaydederek, aflatoksin üretimini azaltmak için alınabilecek önlemlere dikkat çekti.
Daireden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde havaların nemli olmasının, yemlerde aflatoksin artışını müsait hale getirdiği belirtilerek, özellikle silajlarda aflatoksin artışının ciddi sorunlara neden olduğu kaydedildi.
Hayvancılık Dairesi mühendis ve teknik elemanlarının en kısa sürede aflatoksin görülen çiftliği ziyaret ettiği ifade edilen açıklamada, çiftlik ziyaretinde gerekli yem numunesi alınarak, aflatoksin ile ilgili teknik bilginin hayvan üreticisine verildiği belirtildi.
Aflatoksinlerin, gıdalar ve yemlerin üzerinde veya içinde bulunan Aspergillus flavus veya Aspergillus parasiticus mantarları tarafından üretilen küf zehirleri olduğu ifade edilen açıklamada, aflatoksin oluşumunda nem, sıcaklık, depolama, havalandırma, böcek ve fare istilası ve hasat sırasındaki mekanik kayıpların en önemli faktörler arasında yer aldığı kaydedildi.
Özellikle yemlerin depolandığı yerlerde nemin yoğunlaşması, çatıdan suların sızması ve yem maddelerinin bu olumsuz koşullarda uzun süreli depolanmasının küf gelişimi ve buna bağlı olarak aflatoksin oluşumunu artırdığı belirtilen açıklamada, ayrıca kaba yem balyalarının açıkta bırakılmasının, aflatoksin oluşumunu hızlandırdığı ifade edildi.
Böceklerin ve farelerin yemlere zarar vermesi sonucunda meydana gelen kızışmanın, aflatoksin üretimini artırdığı kaydedilen açıklamada, şu bilgiler verildi:
“Sütte aflatoksin, hayvanı küflü yem (dane yem,  kuruot, sap-saman) ile besleyince oluşur. Aflatoksinle bulaşmış yemler çiftlik hayvanlarına yedirildiğinde tüm aflatoksinlerin en aktif ve en toksik olanı aflatoksin B1 (AFB1) hayvanın bünyesinde metabolizma sonucu aflatoksin M1 formuna dönüşüp, süt ve süt ürünlerine geçebilmektedir. Sütün peynir yapılması halinde ise, sütte bulunan aflatoksin M1 (AFM1) miktarı (ortamdan su uzaklaştırıldığı için) genellikle peynirde 3-5 kat daha artmaktadır. Hijyenik olmayan sağım yerleri aflatoksin üretimini hızlandırır.”

-Aflatoksin üretimini azaltmak için alınabilecek önlemler
Açıklamada, aflatoksin üretimini azaltmak için alınabilecek önlemler ise şöyle sıralandı:

İngiltere'deki Kıbrıslı Türkler İngiliz Parlamentosu önünde ambargolara karşı protesto düzenleyecek İngiltere'deki Kıbrıslı Türkler İngiliz Parlamentosu önünde ambargolara karşı protesto düzenleyecek

“-Yemler, nemsiz ve iyi havalandırılmış koşullarda depolanmalı
-Küflü yemler hayvanlara yedirilmemeli
-Böcek ve fare zararlarının önüne geçilmeli
-Küf önleyiciler kullanarak aflatoksin üretimi azaltılmalı
-Sağım yerleri ve süt depoları hijyenik olmalı”
Hayvancılık Dairesi açıklamasında, üreticilerin belirtilen koşullara azami ölçüde uymasının, daha sağlıklı üretim yapabilmeleri ve ekonomik kaybın önlenmesine yardımcı olacağı vurgulandı.

Editör: Mehmet Kasimoglu