Yarından itibaren yağmur bekleniyor Yarından itibaren yağmur bekleniyor

Güney Kıbrıs ve KKTC’de gerçekleştirilen bir anketin sonuçları, Güney Kıbrıs’ta iki toplumlu iki kesimli federasyona desteğin önceki yıllara göre arttığını, KKTC’de de yüksek bir destek oranı almasına karşın “iki devletli çözüme” desteğin de yüksek oranda olduğunu ortaya koydu.
Politis gazetesi, “Kıbrıs Üniversitesi Alan Araştırmaları Merkezi ve Psikoloji Merkezi” tarafından Kıbrıs'ın her iki tarafında Kıbrıs sorununun çözüm şeklinde ilişkin bir anket yapıldığını yazdı.
Gazete, söz konusu anketin Güney Kıbrıs’ta 717 kişinin katılımıyla, kuzeyde ise 731 kişinin katılımıyla, evden eve ziyaret yöntemiyle gerçekleştirildiğini, anketin KKTC kısmının, Kıbrıslı Türk araştırmacılar tarafından, Üniversitenin gözetmenleri eşliğinde yapıldığını aktardı.
Habere göre ankete katılan Kıbrıslı Rumların yüzde 42,9’u “iki toplumlu iki kesimli federasyonu” desteklediğini belirtirken yüzde 37,6’sı ise “ne karşıyım ne de destekliyorum ama gerçekleşirse bununla yaşayabilirim” yanıtını verdi.
Katılımcılardan yüzde 19,5’i ise iki toplumlu iki kesimli federasyonu desteklemediğini belirtti.
Gazete, bu soruya 2020 yılında verilen yanıtların ise aynı sırayla yüzde 38, yüzde 38 ve yüzde 24 olduğunu belirterek, bu sonuçlara bakıldığında Kıbrıslı Rumların iki toplumlu iki kesimli federasyona verdikleri desteğin önceki yıllara göre artış gösterdiğinin gözlemlendiğini aktardı.
Haberde, Kıbrıslı Türklerin ise yüzde 61,9’unun iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümüne destek verdiklerini belirttikleri aktarılırken, “ne karşıyım ne de destekliyorum ama gerçekleşirse bununla yaşayabilirim” yanıtını verenlerin oranının yüzde 17,9, reddedenlerin oranının ise yüzde 20,2 olduğu vurgulandı.
Kıbrıslı Türklerde ise 2020 yılındaki anketin sonuçlarına göre yanıtlar sırasıyla yüzde 54,2, yüzde 17 ve yüzde 28,8 oranlarındaydı.
Gazete, her iki toplumda da iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümüne verilen desteğin artmasına karşın, iki devletli çözüme yönelik desteğin Kıbrıslı Türkler arasında yüksek olduğunu, Kıbrıslı Rumların ise buna tamamen karşı çıktıklarını vurguladı.
Habere göre, “iki devletli çözümü kabul eder misiniz?” şeklindeki bir soruya Kıbrıslı Rumların yüzde 81,3’ü “hayır”, yüzde 10,3’ü “ne karşıyım ne de destekliyorum ama gerçekleşirse bununla yaşayabilirim” ve yüzde 8,1’i ise “destekliyorum” yanıtını verirken, Kıbrıslı Türklerin yüzde 65,8’i ise “iki devletli çözümü destekliyorum” yanıtını verdi.
Kıbrıslı Türklerin yüzde 14,4’ü “ne karşıyım ne de destekliyorum ama gerçekleşirse bununla yaşayabilirim” yanıtını verirken yüzde 19,7’si ise “desteklemiyorum” cevabını verdi.

-Tarih kitaplarının iki toplumlu komite tarafından oluşturulması
Gazete, söz konusu ankette, Güney Kıbrıs ve KKTC’de okutulan Kıbrıs tarihi kitaplarının, her iki toplumdan eğitmenlerin ve tarihçilerin katılacakları bir komite tarafından hazırlanmasına, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin destek verdiklerinin ortaya konduğunu da iddia etti.
Habere göre söz konusu ankete katılan Kıbrıslı Rumların yüzde 70,2’si, Kıbrıslı Türklerin yüzde 82,1’i bu tür bir gelişmeyi destekleyeceklerini ifade ettiler.
Gazete ayrıca, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs sorunu konusunda bilgi edinme kaynaklarının da farklı olduğunun ankette ortaya çıktığını aktardı.
Kıbrıslı Rumların yüzde 72’sinin toplu iletişim aracı olarak televizyonu tercih ettiğini, Kıbrıslı Türklerde ise ilk sırayı yüzde 68’le Facebook sosyal platformunun aldığı vurgulanan ankette, Kıbrıslı Rumların yüzde 48’inin Kıbrıs sorununa ilişkin haberleri televizyondan takip etmelerine karşın Kıbrıslı Türklerin (oran verilmedi) sosyal medyayı tercih ettikleri de ifade edildi.