İnsan kaçakcılığı meselesi ile ilgili olarak yargılanan Ahmet Güzelaydın’ın aleyhindeki karar dün açıklandı.

PGM: "Alkol tesiri altında kaza yapan ve alkollü araç kullanıp rapor edilen sürücülerin sayısında azalma görüldü" PGM: "Alkol tesiri altında kaza yapan ve alkollü araç kullanıp rapor edilen sürücülerin sayısında azalma görüldü"

(Kamalı Haber) - İnsan kaçakcılığı meselesi ile ilgili olarak yargılanan Ahmet Güzelaydın’ın aleyhindeki karar dün açıklandı. Ahmet Güzelaydın, 1 Ağustos 2022 tarihinde Bademliköy’de, 24 mülteciyi yasal olmayan yolla Güney Kıbrıs’a geçirmeye çalışırken yakalanmıştı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Soytaç, açıkladı.
Soytaç, kararda şu hususlara değindi “İnsan kaçakçılığı suçu ile göçmenlerin yasam hakları ve vücut bütünlükleri tehlike altında girmektedir. Şöyle ki, bu suçun işlenmesi sırasında göçmenlerin yaralanması veya ölmesi gibi sonuçların doğması durumunda göçmenlerin yaşam hakkı son bulabileceği gibi vücut bütünlükleri de zarar görebilecektir. Bir başka ifade ile, bu suça konu kişiler bu suçlar bakımından suçun mağduru konumundadırlar. Diğer yandan insan kaçakçılığı suçu ile ülkeye giriş çıkış ve ülkede kalmaya ilişkin yasal düzenlemeler de ihlal edilerek kamu yararımıza oldukça ağır yara verilmektedir. İnsan kaçakçıları göçmen kişilerin ülkelerinden bir an önce kaçma güdüsünden faydalanarak bunu suiistimal ederek bu zor durumlarını istismar etmekte ve göçmenlerden haksız kazanç elde etmektedirler. Bu bağlamda, insan kaçakçılığı suçu ile kamu düzeni ve kamu güvenliği zarara uğramaktadır. Göçmenlerin içinde bulundukları zor durum dolayısı ile yüksek miktarda ödemeye razı olan insanların bu suçtan mağdur edilmeleri çok ciddi bir durumdur”
Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, oybirliği ile 4 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.