Üniversitelerin kesinleşmiş vergi borçlarının ödenmesinde kolaylık sağlayan yasa gücünde kararname Resmi Gazete’de Üniversitelerin kesinleşmiş vergi borçlarının ödenmesinde kolaylık sağlayan yasa gücünde kararname Resmi Gazete’de

Rusya’da “birçok suç işlediği” ve çalıştığı bir firmadan “yüklü miktarda parayı hesabına aktarma” suçlamalarıyla Interpol tarafından aranan ve KKTC’ye geldiği tespit edilen Rus vatandaşı Vladislav Apakovyasaklı göçmen” ilan edildi.
Bakanlar Kurulu dün aldığı bir kararla, lzhevsk doğumlu Vladislav Apakov'un “yasaklı göçmen” ilan edilmesine karar verdi.
Kararda, Apakov'un “İnterpol tarafından arandığı, ülkesinde birçok suç işlediği, KKTC'ye gelmeden önce Rusya'da çalışmakta olduğu bir firmadan yüklü miktarda parayı hesabına aktardığı, daha sonra KKTC'ye geldiğinin tespit edilmesi” nedeniyle, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası uyarında “yasaklı göçmen” ilan edilmemesine karar verildiği belirtildi.
Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlananan Bakanlar Kurulu kararında şöyle denildi:
“Bakanlar Kurulu, önergede (Önerge No:1794/2023) belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan Polis Genel Müdürlüğünün güvenlik raporu ışığında, 12.12.1970-lzhevsk doğumlu Vladislav Apakov'un Interpol tarafından arandığı, ülkesinde birçok suç işlediği, KKTC'ye gelmeden önce Rusya'da çalışmakta olduğu bir firmadan yüklü miktarda parayı hesabına aktardığı, daha sonra KKTC'ye geldiğinin tespit edilmesi nedeniyle, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırma veya Devletin yetki ve gücüne arşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan, tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, Vladislav Apakov'un Yasaklı Göçmen olarak ilan edilmesine karar verdi.”