Islah edilmeli.
Dereler akarsular göletler ıslah edilmeli.
Bentler ıslah edilmeli.
Ve toprak ıslah edilmeli.
Dört bir tarafımız makilik. Makilikler ıslah edilmeli.
Hatırlayın defne ve mersin de makilik bitkisidir, çalı süpürgesi yaptığı eskilerin çalılar da makiliktir.
Ve daha nice bitki çiçek vardır makilik arazilerde.
Evet hali araziler ıslah edilmelidir, askeri bölgelerdeki topraklar kıraç tepeler boş ve bakımsız dönümlerce toprak ıslah edilmelidir.
Kim mi ıslah edecek.
Devletin hükümetin yol göstericiliğinde bız ıslah edeceğiz etmeliyiz.
Hükümetler buna niyet eder mi.
Şimdiki hükümeti oluşturan koalisyon partilerinin buna niyeti olmadığı yıllardır hiç önüne ardına bakmadan sürdürdüğü kuraklık tazminatı ve verimlilik esasına göre değil de dönüm başına ödediği peşin teşvikler bu niyetsizliğin ve vurdum duymazlığın kanıtıdır.
Şimdi hükümette değil de muhalefette olan partilerin de  topraklarımızı akarsularımızı bentlerimizi göletlerimizi barajlarımızı ıslah etmeye niyetleri olduğunu göstermek gibi bir boyun borçları vardır memlekete halka ve tabiata karşı.
Küçük baş hayvancılık ıslah edilmelidir, büyük baş hayvancılık ta.
Meraları olmalı köylerin ve destebanları.
Desteban ne midir.
Bilmeyenler sakın ola Kıbrıs Türküyüz diye ahkam kesmesin.
Destebanlık geçmişimizdir ve ne yazık ki artık unutulmuştur.
Evet nergis ıslah edilmeli ve insan eliyle bilinçle planlı bir şekilde dönümlerce yetiştirilmelidir.
Medoş laleleri de öyle.
Tabiatta kendi halinde bin yıllardır var olan kum zambakları niye insan bilinci ve eliyle yetiştirilmesin.
Niye lapsana tarlalarımız öylece garip kalsın.
Niye defneler mersinler tarıma kazandırılmasın.
Niye harup ve zeytin tarımı çok daha verimli hale getirilmesin.
Niye Kıbrıs adasının kayısı cenneti olan Ayguruş’ta yaşayanlar köyün adı Esentepe olduktan sonra kaysıyı pazardan marketten ithal meyve olarak alıp yer duruma düştüler.
Islah edilmelidir tarımımız hayvancılığımız derelerimiz göletlerimiz ve insanlığımız.
Devlet yönetimi ıslah edilmelidir.