Meclis Genel Kurulu’nda, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun AKSA'ya olan borçlarının devlet borcu olmasına ilişkin yasa tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.
Komite raporunun okunmasının ardından bazı milletvekilleri konuyla ilgili söz aldı.
İlk sözü alan CTP milletvekili Devrim Barçın, "Bu yasa kamu kaynaklarının, asgari ücretlinin ödediği verginin bile AKSA’ya nasıl peşkeş çektiğinin kanıtıdır” dedi.
Barçın, tasarının genel gerekçesinde, AKSA’ya olan borcun kamulaştırıldığını çünkü zam yapılmadığı için kurumun zarara uğratıldığının yer aldığını kendilerinin bunun uyarısını önceden yaptıklarını ancak Kıb-Tek’in batırılması uğruna fiyat düzenlemesi yapılmadığını söyledi.
“Sizin gibi yetkililer için AKSA dua ediyor” diyen Barçın, bu yasanın başlığının “Kıb-Tek’in borçlarının kamulaştırılması” olması gerektiğini savundu.
Barçın, AKSA'ya ödemelerin zamanında yapılması ve faiz ödenmemesinin yetkililerin elinde olduğunu hatırlatarak, “Böyle bir peşkeş yok” dedi.
Kurumun şu anda 1 milyar 850 bin TL borcu varken sadece AKSA'ya olan borcunun kamulaştırıldığına işaret eden Barçın, piyasadaki diğer alacaklıların enayi yerine konduğunu, AKSA’ya da borcun tamamı ödenmeyerek faizin işlenmesine devam edildiğini söyledi.
Barçın, siyasi irade fiyat güncellemesi yapılmasına engel olduğu zaman zararın Maliye’den alınmasını sağlayacak yasa yapılmasını önererek, tasarıda yer alan maddeleri eleştirdi.

-Şahiner
CTP Milletvekili Salahi Şahiner ise, bugün Meclis'in TPİC ve AKSA’ya çalıştığını söyleyerek, Kıb-Tek’in borcunun siyasi müdahale nedeniyle oluştuğunu, bugün yenilenebilir enerji santrallerinin nasıl kurulacağını konuşmayı istediğini belirtti.
Tasarıdaki hatalı maddelerin bir kısmının düzeltilmediğini dile getiren Şahiner, zarara sebep olan uygulamaların nasıl düzenlenebileceğiyle ilgili bilgi verdi.
Şahiner, KIBTEK’le ilgili atılan adımları ve burada yapılanları eleştirerek, akaryakıt taşınmasından kaynaklanan borçların bilinçli yapıldığını ve sonrasında fazladan ödenen bedellerle elektrik satın almak zorunda kalındığını kaydetti.
Şahiner, bütçe görüşmeleri bile başlamadan genel kurulda bu tasarıyı görüşmelerinin sebebini anlayamadığını belirterek, TC’den gelecek kredinin yarısının AKSA’ya gideceğini savundu.

-Şan
Eleştirileri yanıtlayan Maliye Bakanı Alişan Şan, 600 milyon TL’yi üstlenecek olmalarının önceden yapılan yazışmalar sonucu olduğunu belirterek, 6. maddedeki mahsuplaşma işleminin bu tasarının ana maddesi olduğunu söyledi.
Devletin tek ve bütün olduğunu dile getiren Şan, Kıb-Tek’in de Maliye Bakanlığı’nın da devletin malı olduğunu vurguladı.
Şan, konuşanlardan birinin yasanın aceleyle getirildiğini, diğerinin de niye oyalandıklarını sorguladığını belirterek, ne yapacaklarını bilemediklerini söyledi.
Dikkate değer hususları değerlendireceklerini herkesin amacının halka daha iyi ve güzeli yaşatmak olduğunu ifade eden Şan, navlun ücretinin ne kadar değişken olduğuna işaret etti.
TPİC ve AKSA’ya olan borcun halkın ve devletin borcu olduğunu dile getiren Şan, bu borcun nereden çıktığının bu denli tartışmalara sebep olmasını gereksiz gördüğünü söyledi.
Şan, kasım aralık ayında oluşacak zararla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak “Bir zarar oluşursa yine bir çözüm buluruz, borcu üstleniriz” dedi.

-Arıklı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıb-Tek’in halkın malı olduğunu ancak kuruluşunda TC’nin de katkı yaptığını hatırlatarak, KIBTEK’in kurulma sürecini anlattı.
AKSA'nın ödenmeyen borçlarından dolayı piyasanın altında faiz aldığını kaydeden Arıklı, güzel eleştiriler yapıldığını ancak bu tür yanlış bilgiler arasında onların da kaybolup gittiğini söyledi.
Kıb-Tek Araştırma Komitesi kurulmasının faydalarından bahsederek “önerge verin yeniden kurulsun” diyen Arıklı, kurumun hâlâ gelir ve giderinin ortaya konulamadığını belirterek Kıb-Tek’in devletten aldıklarını sıraladı.
Arıklı, 600 milyonun TC tarafından ödenmesinin teşekkür vesilesi olması gerektiğini kaydetti.
Konuşmaların ardından tasarı 27 kabul ve 7 ret oyla ve oy çokluğula kabul edildi.

Editör: Mehmet Kasimoglu