Küs değiller ki.
Colin Stewart’a göre KKTC Cumhurbaşkanı ile GKYR Başkanı Hristodulis’in konuşmaya başlaması gerekiyormuş.
Al da bozdur diye bir deyim vardır Türkçede. Colin Stewart’ın ana lisanında da bu anlama gelen sözler mutlaka vardır.
Profesyonel bir diplomat olarak mesleğini icra etmekte olan Bay Stewart Kıbrıs adasının bir İngiliz için ideal tatil yeri olması hasebiyle kendisine uzun bir tatil istemekte ve Tatar ile Hristodulis’i küs ilan ederek onları barıştırarak konuşabilmelerini sağlamak için tahminen bir on yıl talep etmektedir.
Kıbrıs sorunu adı ile bilinen sorunun incir ipi gibi uzatılıp sürdürülüyor olmasının en temel nedenlerinden birisi de – belki de en önde geleni – BM bürokrasisidir.
Sorunumuz onların yüksek maaşlarla ideal tatil yeri olarak gördükleri Kıbrıs adasında sorunun çözülmesine katkı koymak için memur edilmelerdir.
Bay Colin Stewart eldir ve el elin eşeğini türkü çağırarak arar misalinde olduğu gibi ama türkü çağırarak değil de caz yaparak ararmış gibi yapmasıdır.
Bu Colin Stewart isimli şahsın 1960 Kıbrıs Anayasasından bi haber olduğundan eminim.
Keşke ona Anayasayı okuyup okumadığını soran biri çıksa ve evet okudum yanıtını verirse de bu anayasayı anlamadığını ona söylese.
Ben Türklerin de Başkanıyım deme cüretinde bulunan ve bundan dolayı da yalancı olduğu aşikâr olan Hristodulis’e Kıbrıs Anayasasını okumuş ve anlamış olan her yabancı diplomatın ‘‘ Kıbrıs Cumhuriyeti Türk ve Elen halklarının eşitliği ve eşit statüsü üzerine inşa edilmiş bir cumhuriyettir, eğer siz iddia ettiğiniz gibi Kıbrıs Türklerinin de Cumhurbaşkanı iseniz, öncelikle Türkler ile Elenlerin siyasi eşitliğine saygı duymalı ve bunu da pratikte göstermelisiniz ’’ diyerek eklemeli, hiç olmazsa sadece teoride bile olsa Kıbrıs Cumhuriyeti Dış işleri Bakanlığını ya da Savunma Bakanının bir Türk’e verileceğini ve BM Kıbrıs Cumhuriyeti temsilcisi bir Kıbrıs Eleni olduğu sürece , AB’deki temsiliyetin de bir Kıbrıs Türkünde olacağını açıklamalısınız, ayrıca bir Kıbrıs Türkü olacak olan Cumhurbaşkan Muavinin VETO hakkının varlığını ve yürürlükte olacağını teyit etmelisiniz, aksi halde sorunun bir türlü çözülememiş olmasının baş sorumlusu olan bir YALANCISINIZ ’’ demeli.
Elbette ki diplomatların doğrudan yalancı demeyeceğini biliyorum ve fakat bu anlama gelen yığınla diplomatik kavram vardır ve bu kavramları adamızda vur patlasın çal CAZ YAPAYIM diye tatil geçiren  Bay Colin Stewart bilmektedir.