Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, ilacın bir zehir ve ilaç tedariği konusunda yetkili tek kişinin eczacı olduğunu vurguladı. Birlik’ten yapılan yazılı açıklamada, son dönemlerde toplumda sıkça karşılaşmaya başlanılan ilaçlara dirençli hastalıkların halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğine dikkat çekildi.
Birlik açıklamasında, eksikliklerin ivedilikle tamamlanarak, bir an önce yeşil reçete otomasyon sistemi başta olmak üzere ilaç takip sisteminin hayata geçirilmesi ve ülkedeki kontrolsüz ilaç kullanımının kontrol altına alınması talep edildi.
Açıklamada şöyle denildi:
“İhtiyaç dışı kullanılan antibiyotikler, hastalıkların tedavi sürelerinin uzamasına, ilaçların hastalıklarda yeterince etkili olmaması nedeniyle çoklu ilaç tedavilerinin kullanılmak zorunda kalınmasına, mutasyona uğrayan patojenler yeni salgınların ortaya çıkmasına, kontrole tabii ilaçların yaygın kullanımı ise toplum huzur ve sağlığının bozulmasına neden olmaktadır.
İlaç kullanımlarının denetim ve kontrol altına alınması için KTEB tarafından atılan adımların en somut örneklerinden biri 2020 yılı başında Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu başta olmak üzere Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, gönüllü avukatlar, Polis Genel Müdürlüğü Narkotik Birimi yetkilileri, Pembe Köşk ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi yetkilileri, KKTC’de faaliyet gösteren Eczacılık Fakültelerinin dekanları, İlaç ve Eczacılık Dairesi yetkilileri ve gönüllü hekimlerle birlikte yapılan ve 15 aylık yoğun bir çalışma sürecini kapsayan yeşil reçete otomasyon sisteminin hazırlanmasıdır. Fakat; 15 ayın sonunda, son aşamaya gelinen projede, Başbakanlık’ta görevli tek yazılımcı personelin yurt dışına göç etmesi ve yerine yeni bir personel atanamaması nedeniyle tüm çabalar boşa gitmiştir.
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak, eksikliklerin ivedilikle tamamlanıp bir an önce yeşil reçete otomasyon sistemi başta olmak üzere ilaç takip sisteminin hayata geçirilmesini ve ülkedeki kontrolsüz ilaç kullanımının kontrol altına alınmasını talep etmekteyiz.
Fasıl 254 tahtında ilaç bir zehir olup zehrin satışı ile ilgili tek yetkili kişi eczacıdır. Zehir olarak kabul edilen ilacın hastalara vereceği kar ve zararı belirleyen tek olgu ilacın dozu ve kullanımıdır. Kontrolsüz ilaç kullanımlarının önüne geçilebilmesi adına Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği bu konuda üzerine düşen görevi eksiksiz şekilde yerine getirmek için ciddi bir çaba göstermektedir. Özellikle; internet üzerinden veya özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından fahiş fiyatlarla hastalara ilaç satışı yapılmasının yasal olmadığını bir kez daha hatırlatır, KKTC yasaları gereğince ilaç satışı konusunda yetkili tek kişinin eczacı olduğunu, halk sağlığının korunması için atılacak olan adımların kardeş meslek birliklerimizle birlikte yakın takipçisi olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiririz.”

Editör: Mehmet Kasimoglu