Avrupa İstatistik Ofisi “Eurostat”’ın araştırmasına göre Kıbrıslı Rumların büyük bir çoğunluğu, “durumların, kötüden daha kötüye gittiğineinanıyor.
Haravgi gazetesi, Eurostat’ın araştırmasına dayanarak Kıbrıslı Rumların bir çoğunun  “seslerinin duyulmadığını” hissettiklerini, ayrıca demokrasinin işleyiş şeklinden memnun olmadıklarını dile getirdiklerini yazdı.
Habere göre, araştırmaya katılanların yüzde 65’i durumların, kötüden daha kötüye gittiğini düşünürken yüzde 16’sı durumların doğru gidişatta olduğunu, yüzde 4’ü ise bilmediği  yönünde görüş ortaya koydu.
Bir yıl içerisinde yaşantının nasıl olacağı şeklindeki bir soru üzerine, yüzde 40’ı daha kötü, yüzde 30’u aynı, yüzde 12’si daha iyi olacağını ifade ederken yüzde 7’si ise bilmediğini söyledi.
Ulusal ekonominin durumunun ne olacağı sorusuna ise, yüzde 52’si daha kötü; yüzde 30’u aynı, yüzde 12’si daha iyi, yüzde 6’sı ise bilmiyorum yanıtını verdi.
Bir başka soru üzerine Rumların yüzde 60’ı ay sonunda faturalarını ödemede zorluklarla karşılaştığını ifade etti.
Siyasete duyulan ilgi konusunda ise yüzde 21’i sık sık; yüzde 46’sı bazen; yüzde 8’i hiç yanıtını verirken yüzde 25’i soruya yanıt vermedi.
Karar alma noktalarında sesinizin duyulduğuna inanıyor musunuz şeklindeki bir soru üzerine yüzde 63’ü olumsuz; yüzde 34’ü olumlu; Güney Kıbrıs’ın AB içerisinde sesinin duyulup duyulmadığı sorusuna ise yüzde 74’ü olumsuz; yüzde 23’ü olumlu yanıt verdi.
Araştırmaya katılanların yüzde 59’u Güney Kıbrıs’taki demokrasinin işleyiş şeklinden memnun olmadığını da ifade etti.
AB’nin geleceğine yönelik soru üzerine ise, yüzde 53’ü kötümser, yüzde 44’ü de iyimser olduğunu dile getirdi.

Editör: Mehmet Kasimoglu