Hamurkârın elinde yoğrulmaya hazır hamurun sosyolojideki karşılığı ne olabilir.
Hamurkâr kimdir sosyal terminolojide
Hamur kimdir ve nasıl yoğrulur.
Bir ekmek halk fırınında pişirilen, elbette ki önce un iken ekilip ekin gelen, ezilip un gelen, yoğrulup hamur olan ve nar gibi pişirilen ekmek nasıl yapılır.
Eğitmek insanları daha 4 yaşında iken onlar eğitmeye başlamak onlar için midir yoksa ekilip ekin gelenin hamurlaştırılmaya başlanmasının ilk hamleleri midir
Kitle olmak ne demektir.
Kimler  UBP’nin kitlesiydi ki UBP’ nin başı ve bütün partiler örgütler o şeye taban derdi.
Şimdi ne değişti.
77 milyon insanı Türkiye Cumhuriyeti devletinin 77 milyon değişik insan mıdır her birinin kendine göre bir hayatı olan olması gereken yoksa seçmen midirler bir kaç hamurkarın teknesine un.
Kitle olmaktır insanlığın başına gelebilecek en kötü şey ve dev şirketlerin 
birinci acil hedefi tüm insanları diline dinine hiç bakmaksızın kaynaşmış bir kitle haline getirmektir.
Tüketici olacaksınız işgücü olduktan sonra....
Şarimiz  “ Türktük insan oluşumuzdan sonra” demişti ya.
İnsan olmak öncelikliydi bir zamanlar milliyetten bile önce ve fakat bakın gelinen güne “işgücü” ve “tüketici” olunması gereken şey bunlardır ve insaniyetlik yoktur bunların içinde hatta yanında yöresinde.
İnsanları kendileri olmaktan men etmelisiniz önce ki o kendisinin işgücü 
olarak algılanmasından rahatsız olmasın ve hatta bir başka kitleselleştirme kavramı olan “rekabet” kavramını sindirerek daha ucuz işgücü olabilmenin rekabetine tiryaki olup üretimin ham maddesi haline gelsin.
Kitle kültürünün ikonlarından birisi olan “marka” kavramının en kitlesel olanlarından “nike” “adidas” markalarının işgücü dışındaki hammaddeleri dünyanın bütün coğrafyalarında üç aşağı beş yukarı aynı fiyatlarla satılırken bu markaların “uzak doğu” da üretiliyor olmasının en birinci nedeni küreselleşen dünyada kutsallaştırılan üretimin en önemli hammaddesi olan işgücünün “uzak doğuda” sudan- boğaz tokluğundan hatta köleden ucuz ve bol olmasıdır.
Kitle kültürünün ikonu olan nike adidas gibi markaların popüler yansımaları da yine batı ağzı ile alt kültür olarak dikte ettirilen varoş açlarının ayaklarındaki “mekap” ve benzerleridir
Bu bağlamda moda olan anlamında lanse ettirilmeye çalışılan ve fakat dünyanın en ünlü moda tasarımcılarının dönüp bakmadıkları bile yoksul kesimlerin tükettikleri her şeyin karşılığı olması gereken popüler kültür tu 
kaka ilan edilirken insanları dünyanın neresinde yaşıyorlarsa yaşasınlar hangi bayrağa taparsa tapsınlar bağımlı hale geldikleri ve onsuz olamadıkları kitle kültürü özenle korunmaya çalışılmaktadır.
İstanbulda düzenlenecek olan müzik festivalinde kitleler özünde Amerikan arabeski olarak nitelenebilecek olan cazsız olamazken İstanbu’lun ahalisi olan insanların gönül telini titretecek olan eğin türküleri kimsenin aklına bile gelmez.
Ve festivaller bienaller fuarlar ile Amerikan tipi yaşam tarzı dünyalıların tümünü amerikanın kitlesi haline getirmeyi de kendi ulusal çıkarları için pek faydalı hatta elzem bulan dev şirketleri dünyanın kitleyi hamur gibi yoğurmaya devam etmektedir.
Beatles popüler iken devrimciydi de ve ayni Beatles kitleselleştikçe şey oldu , müzelik eşya.
Futbol kitlenin sporu olunca Zidane de milli oldu, Fransız milli.
Ve NBA basketbol ligini izliyor Merzifonlular, Delhililer, Lefkoşalılar,
Riminililer, Helsinkililer.
Kitlenin fırıncılar indindeki adı hamurdur.
Yoğur yoğurabildiğin gibi