Hukuk Komitesi gündemindeki yasa önerilerini görüştü Hukuk Komitesi gündemindeki yasa önerilerini görüştü

KTMMOB Makine Mühendisleri Odası, ülke karayollarındaki güvenlik sıkıntılarına dikkat çekti ve “insan hayatına mal olabilecek ciddi riskler taşıdığını” kaydetti.
Odadan yapılan yazılı açıklamada, “karayollarının durumu ve Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nün etkinliği” değerlendirildi.  
Dağ yolunun hasarlı olduğu, bazı yerlerinde banket bulunmadığı, riskli, karşıdan gelen aracın görülmesini engelleyen virajlar yanında limitsiz yük taşıyan ağır araçlar bulunduğuna işaret edilen açıklamada, yeni yollara duyulan ihtiyaç ve yeni yol inşası yapılırken uyulması gereken teknik detaylar ile yol güvenliğinin sağlanmasına vurgu yapıldı.
Yeni yollar yapılırken başarıyı üstlenen siyasilerin, eski yolların güvenlik ihtiyaçlarının yerine getirilmemesine gerekçe olarak “karayolları personelinin yetersiz olduğunu” söylediği ifade edilen açıklamada, “Karayolları Müdürlüğü’ne, mesleki ünvanı ve mesleki gelişimi uygun olmayan müdür ataması sonucu daire yol güvenlik konusunda çözüm üretemeyecek hale getirilmiştir. Başsız kalan Karayollarının yerine, KTMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak sessiz kalamazdık ve güvenlik ile ilgili acil alınması gereken tedbirleri paylaşma gereği duyduk” denildi ve şunlar kaydedildi:
“Yol kapasite ve standartlarının ve hız limitlerinin belirlenmesi ile yolların üzerinden geçen araçların sınıfları, taşınan yolcu ve yükün miktarı ve denetimleri yapılmalı,
AE 662 ve AE 665 yasal mevzuatları bilime dayalı değildir, tasarlanan araç yük taşıma limitlerine ve dingil ağırlıklarına uygun değildir, Türkiye ve AB mevzuatlarındaki stanadartlarına da uygun değildir. Trafikteki ağır araçların emniyetli duruş mesafelerini engellemektedir, iptal edilerek yerine: Odamız tarafından hazırlanan “Araç boyutları ve Yük Taşıma Limitleri teknik dokümanı mevzuat haline getirilmelidir,
Araç sınıfları belirlenmeli ve bütün dünyada olduğu gibi araç sınıflarına uygun regülasyonlardan istifade edilmelidir.
Yol sınıf tanımları yapılmalıdır. Dağ yolu hâlihazır durumu ile çok ciddi güvenlik riski taşımaktadır. Risk analizleri dikkate alınarak bu yolu kullanan araçların hız limitleri dâhil tedbirler alınmalıdır,
Özellikle Türkiye Plakalı ve Ülkemize ait bazı ağır araç üstyapı kapasiteleri TSE ve AB regülasyonlarında belirtilen kapasitelerin çok üzerindedir, Türkiye ‘deki regülasyonlar dikkate alındığına söz konusu araçların trafiğe çıkışları kısıtlıdır, özellikle damperli araçların yük kapasitesi 75 ton a kadar ulaşmaktadır. Bu araçların yol güvenliği zaafiyeti vardır.
Araç denetimleri; Araç Muayene İstasyonlarında ve yol üzerindeki “yol güvenlik denetimleri” teknik kriterlere göre uygulanmamaktadır, bunun sorumlusu Polis Genel Müdürlüğü değildir, yasal mevzuatların olmamasıdır.
İthal İzinleri verilirken KTMMOB Makina Mühendisleri Odasından Trafik / tasarım Uygunluk Belgesi alınması gereken araçlar vardır;
Kullanılmış ithal edilen araçların üretici standartlarında olup olmadığı, güvenlik donanımının yeterli olup olmadığı tespiti yapılmadan ithal izni verilmemelidir,
Takometresiz hiçbir ticari aracın ithaline izin verilmemelidir, takometrenin uygunluk belgesi olmalıdır,
Üstyapılı ağır araçların TSE ve/veya AB standartlarına uygunluğu belgelendirilmelidir,
Tehlikeli madde taşıyan araçların çevre, sağlık ve yol güvenliği uygunluğu belgelenmelidir ve güvenlik ikazları yeterli olmalıdır,
Yolcu taşıyan araçların sağdan yolcu indirme ve bindirme kapıları güvenlik açısından uygun değildir ve bu kapılar iptal edilmeden, iptaline ait onay belgesi olmadan ithal izni verilmemelidir,
Ağır yük taşıyan araçlarda yardımcı fren donanımı olmalıdır, yardımcı fren donanımı olmayan araçların ithaline izin verilmemelidir,
Eksoz emisyon standartları çağdaş ülke standartları seviyesine çıkarılacak şekilde bir süreç planı hazırlanmalı ve araçların ithalinde sınıflarına uygun sahip olmaları gereken emisyonda oldukları belgelendirilmelidir.”
KTMMOB Makina Mühendisleri Odası, kullanılmış durumdaki araçlara ve üst yapılı ticari araçlara ithal izni için uygunluk belgesi gerekli olduğuna da işaret ederek, Ticaret Dairesi Müdürlüğü için faturada “araç“ yazılmasının ithal izni için yeterli olmaması gerektiğini kaydetti ve desteğe hazır olduğunu bildirdi.