Lapta-Alsancak Belediyesi için bağımsız başkanlık adaylığını açıklayan Fuat Namsoy, bölgeye ait imar planı hazırlatmanın en öncelikli hedeflerinden birisi olduğunu kaydetti.
Ofisinden yapılan açıklamaya göre, çıktığı bir televizyon programında Namsoy, bölgeye ait imar planının olmamasının bölgenin başlıca sorunlardan birisi olduğunu, imar planının hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.
Önceki belediye başkanlığı döneminde ekolojik tarım turizmini canlandırdığını ifade eden Namsoy; “Köylerde ekonomik canlılığı sağlayamazsanız o köyün gençlerini orada tutamasınız ve köylerden merkezlere doğru kaymalar olur. O bakımdan bu tür çalışmalarımızı da hem geçmişte yaptık hem de projelerimiz arasında yer almaktadırlar” dedi.
Namsoy, belediyelerin mali zorluklara girmesinin esas nedenlerinden birisinin Belediyeler Yasası'nın güncellenmemesi olduğunu, söz konusu yasanın güncellenmesiyle bu sıkıntının aşılabileceğine inandığını ifade etti. 
Bölgedeki başlıca sorunlarla ilgili olarak Namsoy, bazı tarihi yapıtlara gereken bakımın yapılmaması, bölge kültürünü yaşatmaya yönelik atölyelerin bulunmaması, Alsancak bölgesinde cami ve mezarlık alanı eksikliği, çok amaçlı bir spor salonu olmaması, yaşlı ve çocuklara yönelik bir aktivite merkezi olmaması, yerleşim yerleri içerisinde ağılların olması, atık su ve kanalizasyon eksikliğinin olduğunu dile getirdi.
Namsoy, seçimi kazanması halinde, ağılların yerleşim yerlerinin uzağına taşınacağını, salhane sorununa da kısa sürede çözüm getireceğini, sokak hayvanlarının rehabilite edilebileceği yaşam alanları inşa etmenin de en büyük hayallerinden birisi olduğunu; kadın girişimciler ve kültürel ürün üreticileri için kültür atölyeleri inşa edileceğini, Alsancak'ı da kapsayacak kanalizasyon şebekesi yapılacağını kaydetti.

Editör: Mehmet Kasimoglu