Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.

El-Sen: “Enerji üretim yetersizliğinden kesintiler devam edecek görünmektedir” El-Sen: “Enerji üretim yetersizliğinden kesintiler devam edecek görünmektedir”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.
1 Milyar 47 Milyon 526 Bin 860 Türk Lirası olarak öngörülen İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerine ilk sözü, CTP Milletvekili Fikri Toros aldı. Toros, taşınmaz mal komisyonu üzerine yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunu devam ettiği sürece, mülkiyet sorunlarının çözümünde komisyonun, takas, tazminat iade konularını incelediğini, talepleri yerine getirmek amacıyla çalıştığını kaydetti.
Toros, komisyonun son yıllarda bütçe ayrılmaması nedeniyle ödeme yapamadığını ifade ederek, bundan dolayı ülkenin itibar kaybı yaşadığını, iç hukuk yolu açısından da riskler taşıdığını söyledi. Bu yüzden komisyona bütçe ayrılması ve ödemlerin yapılaması gerektiğini ifade eden Toros, başvuruların da iade ve takas yolunda dikkate alınmasının, mali yönden kendilerini zorlamayacağına işaret etti.
Maliye Bakanlığının İçişleri Bakanlığında bir fon yaratabileceğini ve ülkede mülk alan yabancıların, aldıkları mülkün değeri ve büyüklüğe göre bu fona katkı yapabileceğini ifade eden Toros, bunun önemli bir katkı olacağını vurguladı. Toros, hukuki sorumluluklara verilecek önemin, Kıbrıs sorunu çözümüne de katkı sağlanacağına inanç belirtti.
Bu bütçenin sadece Türkiye katkısıyla oluşturulması durumunda yine sıkıntıların yaşanacağını ve iç hukuk yolu tüketilmeden davaların yine AİHM’e gideceğini ifade eden Toros, bu konuda fon oluşturulması için birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.
CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, ülkede en önemli bakanlıklardan biri olan İçişleri Bakanlığı bütçesini görüştüklerini ifade ederek, Toros’un bahsettiği konuya değinmek istediğini, çünkü 2018’den beridir ödeme yapılmadığını ve kaynağın da yetersiz olduğunu kaydetti.
Özdenefe, taşınmaz mal komisyonunun önemine vurgu yaparak, kaynak yaratılmaması durumunda işlevini yitireceğini, bu yüzden gerekli kaynağın aktarılması için paydaşların konuşması gerektiğini söyledi. Malın iadesi, takası, tazmininin iki taraftaki işletmeler ve şahıslar açısından önemli olduğunu, bu yüzden karşılıklı ve gönüllü anlaşmalarla mali yükten kurtulabileceklerini ifade eden Özdenefe, yabancılara mal satışı izinleri verilirken, kaynak artırılmasına da önem verilmesi gerektiğini söyledi.
“Elden çıkarıp para kazancı” yerine kaynakların verimli kullanılarak devletin gelirlerini geliştirmesi gerektiğini ifade eden Özdenefe, devletin yasa gereklerini yerine getirerek, satış sözleşmeleri, emlakçılar, tapu aşaması, satış aşamaları, devir işlemlerine önem vermesi ve gelirlerini kaybetmemesi gerektiğini anlattı. Sistemin kontrol altına alınması gerektiğini, çünkü ülkede kayıtlı olmayan ama emlakçılık yapan, lüks içinde yaşayan insanlar olduğunu ifade eden Özdenefe, gerekirse mal satışlarında komisyonlar, gerçek rakamlar ıspat edilmeden devir yapılmamasını önerdi.  
Cezaevi ve şartlı tahliye kurulu çalışmalarına değinen Özdenefe, mahkeme kararlarını hiçbir kişinin değiştiremeyeceğini kaydetti, kurul ile ilgili değerlendirme ve önerilerde bulundu. İnsan hakları, insan ticareti, gece kulüpleri, kadın ticareti konularında artık önlemler alınması gerektiğini ifade eden Özdenefe, ülkede kadın ticaretinin, fuhuş mağduru yaratmanın ayıp, günah olduğunu kaydetti.     
Ülkede ahlak, kültür, devlet, bayrak her şeye önem verildiğini, bu çerçevede bunun düzeltilmesi gerektiğini ifade eden Özdenefe, eleştirilerde bulundu. Özdenefe, ülkede trafikte simsiyah camlı araçların bulunduğunu, bu konuda polis ile görüşülüp, gereken güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğini belirtti, ülkede çağdaş bir nüfus ve yurttaşlık politikası yaratılması gerekliliğine dikkat çekti.
Ülkede sağlık ve eğitime her zamankinden daha fazla önem verilmesi gerektiğini, çünkü ülkeye giriş çıkışların kontrolsüz olduğunu ifade eden Özdenefe, 2023'ün belki de bu sorunlara çözüm bulmak için son fırsat yılı olduğunu söyledi. Aile Yasasında, soyadı düzenlemesinde yaşanan sıkıntıları da anlatan Özdenefe, pratikte yaşanan sorunun düzeltilmesi gerektiğini, desteğe hazır olduklarını kaydetti.