Omaç Başat kabri başında anıldı Omaç Başat kabri başında anıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim göreviyle toplandı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığındaki toplantı saat 11.54'te başladı.
Gündemde milletvekillerinin güncel konuşmaları ile sözlü ve yazılı sorular bulunuyor.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak sunuşlar yapıldı.
Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun, 25 Haziran 2023 tarihinde yapılacak ara seçimlerde Meclis’teki siyasi partilere çalışma imkanı sağlama amacıyla, 15 Mayıs tarihinden itibaren, 12 Haziran dahil, Meclis Genel Kurulu’nun haftada bir gün pazartesi günleri yapılmasına ilişkin kararı okunarak, oy birliğiyle kabul edildi. 
Meclis'in sadece pazartesi günleri yapacağı toplantılarda yasama öncelikli olmak üzere hem yasama hem denetim görevi yerine getirilecek.
Meclis'te daha sonra Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisi için ivedilik kararına ilişkin tezkere de oy birliğiyle kabul edildi.
Ardından güncel konuşmalara geçildi.