BKP, Kostas Mişaulis ve Derviş Ali Kavazoğlu için düzenlenen törenlere katıldı BKP, Kostas Mişaulis ve Derviş Ali Kavazoğlu için düzenlenen törenlere katıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak, Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun bugünkü birleşimine ilişkin kararı okundu.
Buna göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin gündeminde bulunan Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Önerisi ile ilgili görüşmenin ertelenmesine karar verdi.
UBP Milletvekili Sunat Atun ve CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin grupları adına birlikte sunduğu “İstatistik Kurumu Verilerinin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığının Araştırılmasına İlişkin” Meclis Araştırması Açılması Önergesinin ön görüşmesinin, ayrıca CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan’ın grupları adına birlikte sunduğu “Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarının Faaliyetlerinin İdari ve Mali Denetim Sisteminin ve YÖDAK’ın Araştırılmasına” ilişkin Meclis Araştırması Açılması Önergesinin ön görüşmesinin bugünkü gündeme alınmasına karar verildi. Söz konusu tezkereler oy birliğiyle kabul edildi.
UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın sunduğu, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin gündeminde bulunan Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel (Değişiklik) Yasa Önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere de oy birliğiyle kabul edildi.
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde bulunan Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin ivedilikle görüşülen Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde ivedilikle görüşülen Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.
Daha sonra bilgiye sunuşlara geçildi.
Öneri sahipleri adına CTP Grup Başkanvekili Erkut Şahali’nin , CTP grubuna bağlı bazı milletvekilleri ile birlikte sunduğu “Kamu Yönetiminde Şeffaflığın Sağlanması ve İstatistik Kurumunun Halk Nazarında Yitirilen Güveninin Yeniden Tesis Edilmesi ve özellikle 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında İstatistik Kurumu Verilerinin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığı ve Alınması Gereken Tedbirlerin Neler Olduğu ile Bu Hususlarda Bir İhmal Olup Olmadığına İlişkin Meclis Araştırması Açılması Önergesi” geri çekildi. Meclis Başkanı Zorlu Töre, bu önergenin gruplar arası varılan mutabakatla geri çekildiğini ifade etti.

Editör: Mehmet Kasimoglu