Meclis Genel Kurulu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Değişiklik Yasa Tasarısı’nı görüştü ve oyçokluğuyla kabul etti.

-Toros
İlgili komite raporunun okunması sonrası ilk sözü CTP Milletvekili Fikri Toros aldı. Maliye politikalarının birtakım enstrümanlarla ekonomi yönetimine imkân tanıdığını belirten Toros, para politikası olmadığını belirttiği ülkede maliye politikalarının önemine işaret etti.
Gelirlerin artırılması ve mali disipline göre harcama yapılmasının borçlanma ihtiyacını en aza indireceğini dile getiren Toros, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’nın hazırlanma amaçlarına değindi.
Öte yandan yasanın gerektirdiği teknik altyapının hazırlanmadığını söyleyen Toros “Gerek bürokrasi gerek siyaset noktasında devam eden istikrarsızlık bu altyapını hazırlanmasına olanak tanımadı” dedi.
Yasanın gerektiği gibi uygulanmaması nedeniyle yarın gelecek bütçenin kendileri için "gayri yasal şekilde hazırlanmış bir yasa" olduğunu belirten Toros “Yasalar uygulanmak üzere yapılır” dedi, 4 yıldır hükümetin bu yasaları uygulamak yerine kendi akıllarına göre uygulamalar yaptığını savundu.
Toros bu nedenle tasarıya ret oyu vereceklerini kaydetti.

-Barçın
CTP Milletvekili Devrim Barçın oy birliğiyle geçen bu yasa için dört yıldır gerekli tasarıların yapılmadığını dile getirdi.
Bütçe hazırlanmasıyla ilgili uygulamalara işaret eden Barçın, kurallara göre Orta Vadeli Mali Planın 3 Ekim’e kadar revize edilmesi gerektiğini ancak bunun yapılmadığını söyledi.
Bunun göstergeler açısından önemine işaret eden Barçın, revizenin neden yayınlanmadığını, bunun DPÖ’nün revize mükellefiyetini personellerin yapıp göndermemesi nedeniyle mi, yoksa Maliye’den dolayı mı yapılmadığını sordu.
Vakıflar İdaresine de seslenen Barçın, değişiklikle mevduatların sürekli kırılarak istenilen yere aktarmasına ya da ek bütçelere müsaade edilmeyeceğini anlattı. Barçın, Vakıflar İdaresi bütçesinin ilgili tarihlere uyarak gönderip göndermediğini de sordu.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın, yasanın "ödenek olmadığı halde harcama talimatı veren yetkili suç işlemiştir" kuralına aykırı şekilde harcama yaptığını savunan Barçın, Maliye bürokrasisine bu yasaya karşı suç işleyen her kim varsa, ve buna karşı yasal işlem uygulamayan hangi bürokrat varsa, hepsinin hesabını göreve geldiklerinde soracaklarını ifade etti.

-Şahiner
CTP Milletvekili Salahi Şahiner ise, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasının önemli bir yasa olduğunu, bugün yapılmak istenen değişikliklerin yasanın ruhuna aykırı olduğunu ileri sürdü.
Değişikliğin kamu yararı ve hesap verebilirlik açısından sorunlu olduğunu savunan Şahiner, amaç öngörülemeyen harcamaları ortadan kaldırmak iken gerçekleşen rakamların bu konuda ilerleme kaydedilmediğini gösterdiğini ifade etti.
Yasa kapsamında, geçici 7’nci maddedeki belli başlı fonların bütçe içerisine alınmasının öngörüldüğünü dile getiren Şahiner, bu kurumların yetkilileriyle bir araya gelinse haftalar içinde gerekli yasal değişikliklerin yapılabileceğini söyledi, “Bu 3 yıl içinde yapılamayacak işler miydi” diye sordu.

Meclis Başkanı Töre CHP Genel Başkanı Özel ve heyetini kabul etti Meclis Başkanı Töre CHP Genel Başkanı Özel ve heyetini kabul etti

-Berova
Maliye Bakanı Özdemir Berova yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. İlgili yasanının dokuz ay görüşülüp tartışıldığını dile getiren Berova, adaptasyon sürecinde yaşanacak sıkıntıların o dönem net olarak konuşulduğunu kaydetti, bu nedenle ertelemeler yapıldığını anımsattı.
Berova bu süreçte pratik sorunların üstesinden gelmek için bu değişiklikleri yapmak istediklerini belirtti.
Barçın’ın kendilerini açıkça tehdit ettiğini dile getiren Berova kendisini kınadı.
Şahiner’in de konuşmasında bazı imalarda bulunduğunu dile getiren Berova, otomasyon sistemine geçiş konusunda ciddi atılımları olduğunu dile getirdi, Şahiner’i gelip bu çalışmaları yerinde görmeye çağırdı.
Orta Vadeli Mali Plan revizesinin yapıldığını söyleyen Berova, enflasyona işaret ederek mali planla ilgili çabalara işaret etti.
Süt Kurumu bütçesinin yeniden değerlendirileceğini kaydeden Berova bu tür tartışmaların muhalefetin hükümeti doğru yöne çekmesi adına yapılması gerektiğini ancak bunun yerinin son dakika Genel Kurul değil komiteler olduğunu belirtti.
Berova günün sonunda emin adımlarla ilgili yasalara uygun şekilde mali yönetim ve denetim için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

-Barçın
Kendisine sataşma olduğu gerekçesiyle tekrar söz alan Barçın, ifadelerinin tehdit olmadığını kaydetti. 
Konuşmasının devamında “Her kim ki yasanın öngördüğü kuralları çiğner o kişiden yasanın gerektirdiği hesap sorulacaktır” diyen Barçın bunun bir tehdit olmadığını belirtti.
Ödenek olmadığı halde harcama yapılması konusunda değindiği durumun belgeleriyle ispatlı şekilde ortada olduğunu dile getiren Barçın, bunun yasada açık şekilde suç olarak tanımlandığını, 30 asgari ücrete kadar idari para cezasına çarptırma zorunluluğu olduğunu kaydetti.
Barçın “Az kaldı geliyoruz, hesabını soracağız” dedi.
Konuşmaların ardından tasarı oylandı ve 27 kabul 9 ret oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

Editör: Mehmet Kasimoglu