Politis tarafların, mevcut Yiğitler-Pile yolunun iyileştirilmesi/genişletilmesi konusunda uzlaştığı, anlaşmanın tamamlanması, bölgenin gelişimi ve yol inşaatıyla ilgili uzlaşılanların kâğıda dökülmesi için BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın taraflarla temaslarına devam ettiği yolunda bilgi edindiğini bildirdi.
Haberi “Pile’de Yol İnşası Konusunda Uzlaşıldı… Politis’in Edindiği Bilgilere Göre Colin Stewart’ın İnisiyatifi Sonuç Verdi” başlığıyla manşete çeken gazete “önümüzdeki günlerde yerel yönetimlerin de katılımı ile masaya, bölgelerin belirlenmesi için haritalar da konulacağını, resmî açıklamaların, kalkınma bölgeleriyle ilgili anlaşmanın tamamlanmasından sonra yapılacağı” bilgisini verdi.
Edindiği bilgilere dayanarak Yiğitler’den Pile’ye yolunun yapılması, Pile platosundan Beyarmudu’na kadar olan bölgenin konut inşası için imara açılması ve tarım hayvancılık bölgesinin belirlenmesi, bölgede güvenliği ve kontrolünden tamamen Barış Gücü’nün sorumlu olmasında uzlaşıya varıldığını yazan gazete “yani, ara bölge olmasına gölge düşürülmüyor” izahında bulundu.
Haberi iç sayfasında “Stewart’ın İnisiyatifi Sonuç Verdi… Pile Konusunda Altın Kesit Bulundu” başlığıyla detaylandıran gazete Stewart’ın hem krizi çözmek hem de bölgedeki fiili durumu idame ettirecek bir çözüm bulunması için taraflarla yürüttüğü temasların, baştaki zorluklara rağmen nihayet sonuç verdiğini kaydetti.
Edindiği bilgilere dayanarak iki tarafın vardığı uzlaşının çok somut ve net olduğunu kaydeden gazete “en önemlisi, Yiğitler’den Pile’ye kadar olan yol inşa edilecek, paralel olarak karma köyün yaratıcı geliştirme projesi devreye sokulacak. Özellikle,  Pile’deki platodan Beyarmudu’na kadar uzanan geniş arazinin imara açılmasında uzlaşıldı” ifadesine yer verdi.
Gazete uzlaşılan noktaları aktarırken, “yerleşim bölgeleri ve tarım-hayvancılık bölgelerinin belirleneceğini, bölgenin güvenliği ve kontrolünün tamamen Barış Gücü’nün sorumluluğunda olacağının anlaşmada açıkça belirtileceğini” yazdı. 
Bunun Rum yönetimi açısından çok önemli olduğuna işaret edilen haberde,  Rum tarafının Stewart’la temaslarında ilk baştan beri, insanî sebeplerle Yiğitler-Pile yolu çalışmasına rıza göstermek için Pile’deki fiili durumun hiçbir şekilde etkilenmemesi veya ihlal edilmemesini şart koştuğu kaydedildi.
İki taraf arasında varılan uzlaşmanın onaya çok yakın olduğunu yazan gazete “yetkili bir kaynağa” dayanarak “temasların normal şekilde devam ettiğini ancak anlaşmanın tamamlanması ve gerek bölgenin gelişimi gerekse yol inşaatı konusunda uzlaşılanların yazıya dökülmesi için ince ayarlar gerektiğini, o zamana kadar resmî açıklama yapılmasının beklenmediğini” belirtti.
Müzakerelerin bundan sonraki aşamalarını aktarırken, “önümüzdeki günlerde,  bölgelerin belirlenmesinde anlaşma prosedürünün başlaması için masaya haritalar konulacak. Bu prosedüre yerel yönetimlerin de müdahil olması muhtemeldir” ifadelerini kullanan gazete şöyle devam etti:
“Pile bölgesinde gelişim bölgelerinin belirlenmesi Kıbrıs Rum tarafının, karma köye kadar yolun açılmasına rıza göstermek için talep ettiği başlıklardan biri olduğu ve bunun paralelinde, varılacak herhangi bir anlaşmanın ara bölge statüsüne hiçbir gölge düşürmemesi gerektiği tezini ortaya koyduğu hatırlatılıyor.
Arsos’tan (Yiğitler) Pile’ye kadar yol inşaatının tamamlanmasıyla ilgili anlaşma BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş’la ilgili 550 sayılı kararına, yani, uzlaşılanların hayata geçirilmesinden sonra bölgenin yasal sakinlerine teslim edilmesine ve Barış Gücü’nün denetimi altında işlemesine atıf yapıyor. Sonuç olarak Arsos (Yiğitler)-Pile-Pergama (Beyarmudu) üçgeninde bu gelişim bölgesi, güvenlik ve kolluk hizmetlerinin Barış Gücü’nün sorumluluğunda olacağı oluşturuluyor. Hedefi, bölgenin Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin menfaatine geliştirilmesidir.”

Editör: Mehmet Kasimoglu