Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), yabancılara mal satışının sınırlandırılması ve kara para aklanmasının önüne geçilmesi için yetkili organların sadece var olan yasaları uygulamasının dahi yeterli olacağını belirterek, bunun Kıbrıs Türk toplumunun geleceği açısından hayatı öneme haiz olduğunu vurguladı, yetkilileri göreve çağırdı 

TDP: İnşaat projeleri yabancıların alım gücüne göre planlanıyor
TDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplumun neredeyse tüm kesimlerinin hali hazırda var olan yasalara rağmen; denetimsiz, sınırsız ve plansız şehirleşme ve taşınmaz mal satışından rahatsız olduğu, ancak yetkililerin bunun önüne geçmek için henüz bir adım atmadığı belirtildi.
Açıklamada, “Bu taşınmazların alım satımı; bunun için kurulmuş sayısız şirket ve birçok farklı sektörden aracılar ile yapılmaktadır. Toplum bu plansız ve denetimsiz yapılanma ve satışlardan maddi ve manevi olarak oldukça olumsuz etkilenmektedir. Özelikle de sadece yabancı müşterilerin alım gücüne göre tasarlanan projeler yüzünden toplumumuz, konut edinebilme özgürlüğünü kaybetmek üzeredir” denildi.

Tapu Dairesi, var olan yasaya dayanarak yabancılara mal satışlarını derhal incelemeye almalıdır”
Bu nedenle yarından tezi yok Tapu Dairesi’nin bu alım-satım başvurularını; yabancılara mal satışlarını düzenleyen 52/2008 sayılı “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama ( Yabancılar) Yasası“nın sınırlayıcı maddesine dayandırarak denetim ve inceleme altına alması gerektiği vurgulanan açıklamada, bu konunun toplumun geleceği, sürdürülebilir çevre ve Kıbrıslıtürklerin konut sahibi olabilme gücünü  korunması adına hayati öneme haiz olduğunu kaydedildi.
Açıklamada, “Öte yandan herkesin malumudur ki; ülkeye kısa sürede bu denli yüksek miktarlarda denetimsiz yabancı paranın girişi kimi çevreler tarafından yasa dışı amaçlar için kullanılabilecek bir ortam yaratmaktadır. Biliyoruz ki, Dünya’nın bir çok yerinde de kara para aklama operasyonlarının büyük bir kısmı, toplu gayrimenkul alımı üzerinden yapılmaktadır” hatırlatmasında bulunuldu.

Töre’den Azerbaycan devlet televizyonuna demeç: “Güçlü bağların kurulmasında geç bile kaldık” Töre’den Azerbaycan devlet televizyonuna demeç: “Güçlü bağların kurulmasında geç bile kaldık”

 “Yetkililerin harekete geçmemesi, çıkar sağlandığı şüphesini doğurmaktadır”
Tüm bunların gereken yasal uygulamaların ve denetimlerin derhal yapılması için bir başka önemli sebep olduğu ifade edilen açıklamada, hatta bu konudaki yetkili organların bu işlemleri; kolaylıkla 04/2008 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası”na dayandırarak incelemeye alabileceğine işaret edildi.
Açıklamada, “TDP ilgili makamları derhal harekete geçmeye çağırmaktadır. Ülkemizin bir kara para aklama merkezi olması engellenmelidir. Özetle, toplumun tüm kesimlerinin büyük rahatsızlık duyduğu, sosyo ekonomik yapımıza ve geleceğimize büyük zararlar verecek bu denetimsizlik, sadece var olan yasaların uygulanması iradesi ve cesareti ile bile engellenebilir. Öte yandan, aksi davranışlar veya eyleme geçmekteki tereddüt, içi boş finansal mazeretlerle savunulamadığı gibi ancak bu düzensizlikten kişisel çıkar sağlandığı şüphesi doğurmaktadır” ifadeleri kullanıldı.