Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, asgari ücret konusunda nasıl bir politika izlenmesi gerektiğine ilişkin önerilerde bulundu.
Özkunt; yüzde 50,31 hayat pahalılığının asgari ücrete yansıtılması, sektörel bazda asgari ücret çalışması yapılması, asgari ücretin dört ayda bir hayat pahalılığı oranında kendiliğinden artırılması, ücret ve sosyal güvenlik yatırımlarını ödemekte zorlanan esnaf ve işletmelere devlet tarafından yatırım desteği sağlanması, kayıt dışı işçi çalıştırmanın önüne geçilmesi ve piyasada katma değer yaratan işletmelerin çeşitli finansal araçlarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
TDP adına yazılı açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, hayat pahalılığının maaşlara yansıtılmasının bir artış veya emekçilere sunulan bir lütuf olmadığını, bunun sosyal devletin gereği olduğunu da kaydetti.

-“Hayat pahalılığının maaşlara yansıtılması bir artış veya lütuf değil”
Asgari Ücret Saptama Komisyonu masasında özel sektör çalışanlarının temsil edilmediğini kaydeden Özkunt, işveren tarafını ise “sorunlu ve vizyonsuz” olmakla suçladı ve emekçilerin “dilenci” konumuna sokulmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Özkunt, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın asgari ücretin Hayat Pahalılığı ve enflasyon oranları baz alınarak otomatik şekilde belirleneceği bir sisteme geçmek için çalışma içinde oldukları yönündeki açıklamasının memnuniyet verici olduğunu da ekledi. Kendilerinin de uzun süredir bunu savunduklarını belirten Özkunt, hayat pahalılığının maaşlara yansıtılmasının bir artış veya lütuf olmadığını da vurguladı.

Önder Ecesoy için LTB önünde anma töreni düzenlendi Önder Ecesoy için LTB önünde anma töreni düzenlendi

-“Asgari ücret, dört ayda bir hayat pahalılığı oranında kendiliğinden artırılmalı”
“Esas yapılması gereken ise, temel gıda ve temel temizlik ürünlerindeki pahalılaşmayı durdurmak ve fahiş fiyat artışlarını kontrol altına almaktır. Yoksa bu durum sürekli gündemde döner durur” diyen Özkunt, önerilerini şöyle sıraladı:
“Açıklanan altı aylık yüzde 50,31 hayat pahalılığı asgari ücrete hemen yansıtılmalıdır. Sektörel bazda asgari ücret çalışması yapılmalıdır. Ücret ödemekte ve sosyal güvenlik yatırımlarını yatırmakta zorlanan esnaf ve işletmelere devlet tarafından yatırım desteği etkin bir biçimde sağlanmalı, kayıt dışı işçi çalıştırmanın önüne geçilmeli ve verimli çalışan, piyasada katma değer yaratan işletmeler çeşitli finansal araçlarla desteklenmelidir. 21/1977 sayılı Mal ve Hizmetler Yasası’na işlevlik kazandırılmalı ve temel ürünlerin fiyatlandırılması etkin bir şekilde denetlenmelidir.
Sendikalaşma konusunda sahipsiz bırakılan özel sektör çalışanlarının örgütlenmesi mutlaka sağlanmalıdır.  Başlangıç olarak 20 çalışan ve üzeri işletmeler kapsama alınabilir. Kıbrıs’ın güneyinde, özelde sendikalaşma oranının yüzde 75 üzeri olduğu ve orada çalışan bir sosyal piyasa ekonomisi olduğu unutulmamalıdır. Asgari ücret dört ayda bir hayat pahalılığı oranında kendiliğinden artırılmalıdır.”

-“Bunlar, TDP hükümete geldiği zaman koşulsuz hayata geçirilecektir”
Özkunt, “Yukarıda sıralanan tedbirler uygulamaya geçirildiği oranda emekçinin insanca yaşam koşullarının sağlanmasında ileri adımlar atılmış olacaktır. Bu tedbirler aynı zamanda TDP’nin hükümete geldiği zaman koşulsuz hayata geçireceği uygulamalar olacaktır ve partimizin emekçilere taahhüdüdür” dedi.

Editör: Mehmet Kasimoglu