Meclis Genel Kurulu, 2024 bütçesini görüşüyor... Muhalefet milletvekilleri söz aldı Meclis Genel Kurulu, 2024 bütçesini görüşüyor... Muhalefet milletvekilleri söz aldı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Eğitim Komitesi, “Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ülkeye Uyumu” adlı 5 basamaklı bir çalışma programı önerisi hazırladı.
Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili tüm paydaşların bu öneriyi değerlendirmelerini talep eden TDP, çalışmanın hayata geçirilmesi ve sistemli şekilde sürdürülebilmesi için destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.
TDP’den yapılan yazılı açıklamada, ülkede kontrolsüzce ve hızla artan nüfus nedeniyle ortaöğretimde 45 farklı ülkeden ve dolayısıyla birçok farklı dil ve kültürden öğrenci bulunduğuna dikkat çekildi.
Açıklamada, öğrencilerin ve ailelerinin, Kıbrıs kültürüne uyum sağlamaları ve günlük yaşama adapte olmaları konusunda hazırlanan 5 basamaklı programın, Bakanlık ve ilgili paydaşlar tarafından gerekli ön hazırlık, kadro, bütçe ve çalışma disiplini oluşturularak, hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.
Açıklamada, programın, “Yabancı Uyruklu Öğrencilere Türkçe Eğitimi”, “Yabancı Uyruklu Öğrencilere Kıbrıs Kültürü Eğitimi”, “Yabancı Uyruklu Öğrencilere Danışmanlık”, “Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Velilerine Dil ve Kültür Eğitimi” ve “Değerlendirme Merkezi” olmak üzere 5 aşamadan oluştuğu ifade edildi.
Başta yoğunluğun fazla olduğu Gazimağusa, İskele, Girne ve Lefkoşa’da sonrasında da tüm ilçelerde öğrencilere yönelik etüt merkezleri kurulması ve bu merkezlerde uzman öğretmenler görevlendirilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, derslerin sürekliliği açısından eğitim teknolojisinden faydalanılarak, dijital ortamların hazırlanıp çevrimiçi eğitimin yapılmasının da bir seçenek olacağı belirtildi.
“Öğrenciler, yaşadığı toplumun kültürel ve sosyal yapısını da bilmelidir” denilen açıklamada, Kültür Dairesi önderliğinde, sivil toplum örgütlerinin de dahil olacağı teorik ve uygulamalı derslerin verilmesi gerektiği ifade edildi.
Yabancı öğrencilerin en büyük sorunlarından birinin  herhangi bir konuda kendi dillerinde danışacakları bir birimin olmaması olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Şubesi”nde yalnızca Türkçe danışmanlık yapıldığı, ülkedeki yabancı popülasyonunun yoğun olarak kullandığı dillere göre; Rusça ve İngilizcenin de buraya eklenmesi gerektiği kaydedildi.
Öğrencilere olduğu gibi velilere de dil, kültür ve sosyal yapı ile ilgili eğitim verilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Bu kapsamda çalışan velilere online (çevrimiçi) dersler verilebilir. Bu çalışmalara her ilçede bulunan üniversitelerden katkı sağlanabilir” denildi.
Son basamağın ise uygulanan programın hedefine ulaşıp ulaşmadığını belirlemek olması gerektiği ifade edilen açıklamada, oluşturulacak ölçme ve değerlendirme birimi ile düzenli bir raporlama yapmanın, sürecin daha dinamik olmasını sağlayacağı kaydedildi.