Öğrencilik öğretmenin sorduğuna önceden saptanmış yanıtı vererek öğretmenden aferim, geçerli not almak mıdır.
Ya öğretmenlik nedir.
Kırk yıl döne döne aynı şeyi, aynı kitapları okutmak anlatmak ve doğru işte budur demek mi.
Dünkü öğrenciler ile bu günkü öğrenciler yarınkiler aynı değilken değişirken niye öğrencilere en yenisi beş yıl önce matbaadan çıkmış ve içindekiler de kırk elli yılık konserve malumatları dikte ettirmeye çalışıyor eğitim kurumları.
Taaaa bilmem kaç yıl önce yazılmış ve o günün koşulları için o günün koşulları içinde yazılmış ‘‘ Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır ’’ mısraını bu günkü çocuklara şiir diye hele de öğüt / yaşam kılavuzu diye siyaset ağzı ile tekrar tekrar söyleyerek dikte ettirerek nedir murad edilen
Yaşamayı öğrenmek ve sevmek için eğitim kurumlarına giden öğrencilere eğer uğrunda ölmeyecekseniz vatansız kalacaksınız diye imalarda bulunmak nasıl bir siyasetin ürünüdür ve o siyaset dûmura uğramış değil midir.
Yıllarca daha güzel bir hayat vaad ederek ve köy köy kapı kapı ve panayır panayır gezerek oy oy da oy oy, rey rey de rey rey diyenlerin seçildikten sonra ‘‘ zor, sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz, sıkın dişinizi de güzel günler yakındır ’’ ezbere nutukları 1950’lerde, 60’larda da siyaset esnaflarının / tacirlerinin dilinde pelesenk idi ve her ne halse güzel günler işte siyaset tüccarlarına onların yakınlarına ve bağımlı oldukları sınıfsal kesimlere geldi ve fakar ahaliye de hep dişi sıknak düştü. O kadar ki sıka sıka diş kalmadı.
Asıl olan vatan toprakları üstünde yaşayanların gülmesi huzur içinde olması değil midir.
Ve siyaset toprağı gülen insanlar için bağ bahçe düğün dernek şenlik bayram ile vatan yapmak değil midir.
Nasıl bir vurdumduymazlıktır, depremden bu yana 7 ay geçmiş olmasına karşın tek bir okulda bile güçlendirme çalışması, gerekirse yıkıp yeniden yapmak gerekirken yapılması gerekenlerin, boynunuza borç olanların % 3’ünü bile yapmamış siyasiler olarak, toprak üstünde yaşıyacaksanız uğrunda ölmeyi göze alacaksınız diye nutuk irat ederken bir çocuğun bir aylık eğitim masrafının yaklaşık 30 – 40 katı bir maaşla icra i siyaset eylemek.
Beyler hanımlar siyaset hamasetten ibaret midir sizin için ve delecelerin gönlünü hoş ederken menfaat guruplarına milyonlarca lira vergi bağışı yapmak mıdır.