“Sürdürülebilir kalkınma amaçları” konsepti ile Lefkoşa ve Gazimağusa’da sergi düzenleniyor “Sürdürülebilir kalkınma amaçları” konsepti ile Lefkoşa ve Gazimağusa’da sergi düzenleniyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkanvekili Ahmet Savaşan, Meclis’te oy birliği ile onaylanan “Yataklı Tedavi Kurumları Yasası” değişikliğinin, sağlık hizmetlerini güçlendireceğine vurgu yaptı.
UBP Grup Başkanvekili Ahmet Savaşan, yazılı açıklamasında, sağlık ile ilgili yasa değişikliğini değerlendirdi.
Savaşan, yasada değişiklik yapılması konusunda UBP’nin ortaya koyduğu belirleyici irade ve performans ile muhalefetin olumlu tavrının, yıllardır ihtiyaç duyulan ve reform yaratabilecek bir adımın atılmasını sağladığını kaydetti.
Savaşan, “UBP yeni yasama döneminde ihtiyaç duyulan yasaların geçirilmesi konusunda gereken çalışmaları yapmaya kararlıdır. Yeni dönemde muhalefet de bu yasada olduğu gibi yapıcı yaklaşımını sürdürürse ülkemizde ihtiyaç duyulan pek çok yasa gecikmeden yasallaşabilecek ve pek çok ihtiyaca da cevap gecikmeden verilebilecektir” dedi.

-Acil Servis ve Yoğun Bakım Servisleri güçlendirilecek
Ulusal Birlik Partisi Grup Başkanvekili Ahmet Savaşan, Yataklı Tedavi Kurumları Yasası’nda yapılan değişiklikler ile hastanelerin doktorlar ve diğer kadrolar bakımından güçlendirileceğini, uzun yıllardır “kanayan yara” durumundaki hasta bakıcı sorununun ortadan kalkacağını ve Acil Servis ile Yoğun Bakımların güçlendirileceğine vurgu yaptı. 

-Hastanelere 100 hasta bakıcı alınacak
Yasada kadro artırımını öngören değişiklikler yapıldığını, bu kapsamda da Kamu Hizmeti Komisyonu’nun hastanelere sınavlarla pek çok özellikli branşta doktor ve sağlık çalışanı istihdamı yapacağını belirten Ahmet Savaşan, değiştirilen yasa ile alınması ön görülen 100 hasta bakıcı sayesinde hastanelerde yaşanan hasta bakıcı sorununun da ortadan kaldırılacağının altını çizdi. 

-"Yasayla çok daha etkin sağlık hizmeti sunulabilmesinin yolu açıldı"
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasası’nı değiştirerek hastanelerin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım attığına dikkat çeken Savaşan, bu değişiklikler ile devlete ait yataklı tedavi kurumlarında uzun bekleme sürelerinin kısaltılması ve ayrıca doktorlar da dahil olmak üzere bütün sağlık çalışanlarının ülke insanına çok daha etkin sağlık hizmeti sunabilmelerinin yolunun açıldığına işaret etti.

-"Yasa büyük emeklerle hazırlandı"
Yasanın hazırlanması için yıllardır çalışıldığını ve büyük emekler verildiğini belirten Ahmet Savaşan, “Yasa, UBP’nin siyasi iradesi, hükümet ortağı partiler yanı sıra ana muhalefet partisi ile diğer siyasi parti temsilcileri ve paydaşların kıymetli katkılarıyla meclisin tatil olduğu bir dönemde yapılan olağanüstü toplantıda değiştirilmiştir. Bu yasa gerek sağlık alanında yaşanan sorunlara üreteceği çözümler, gerekse de mecliste birlikte çalışma ortamının yaratması noktasında büyük bir değer taşımaktadır” dedi.
Sağlıkta ana hedefin, ülke insanının ihtiyaç duyduğu kesintisiz sağlık hizmetlerine zamanında ulaşabilmesi ve devletin sosyal güvencesi ile doktor ve hastane seçebilme imkanına sahip olabileceği yeni ve sürdürülebilir bir sistemin kurulması olduğunun altını çizen Ahmet Savaşan, yapılan yasa değişikliği ile bu hedefe ulaşmak için çok önemli bir adım atıldığını fakat bu hedefe ulaşabilmek için daha yapılacak çok işin olduğunu vurguladı. Savaşan “UBP grubu olarak bu adımların atılması noktasında ortaklarımız, muhalefet partileri ve paydaşlarımızla birlikte çalışarak gereken yasal düzenlemeleri yapmaya kararlıyız” dedi.