Ne verir öğretmenler öğrencilere.
Ders mi verirler. Ne dersi tarih coğrafya, Türkçe İngilizce, fizik kimya, ve diğerleri mi.
Nedir tarih ki ders diye programlanır de mecbur bırakılır memur öğretmenler, taş devri tunç devri, ilkçağ orta çağ modern çağ diye sıralı gitmeye,
Amerika 1492 de keşfedildi ve İstanbul beyaz atı üzerindeki Fatih Sultan Mehmet tarafından Perşembe gününe rast gelen 29 mayıs 1453 de feth edildi.
1453 yılı ile 1492 yılı arasında kaç yıl fark var ki, biz 1453 yılında gemileri insan gücü ile karadan yürütüp  İstanbul’u feth ederken elin küffarı o yıllarda okyanusları aşarak dünyanın gidişatına damga vuracak keşiflerin peşindeydiler.
Akdeniz bir Türk gölüydü evet, Barbaros Hayrettin Paşa, Turgut Reis tozu dumana atıyordu Akdeniz gölünde de hiçbir Kaptanı Derya gölü aşıp  okyanuslara açılmayı akledemedi.
Fatih’in Fatih, Süleyman’ın magneficent olduğu yıllarda küffar devletleri dinde reform, bilim ve sanatta Rönesans peşindeydiler ve Osmanlı imparatorluğunun kılıcı keskindi evet ve fakat dünyanın yuvarlak oluşuna ve hem kendi ekseni hem de güneş etrafında dönüyor olmasına kılıcın ne etkisi olabilirdi ki.  ‘‘ Ecdatımız ’’ Viyana’ya sefer üstüne sefer eylemekten yorgun bitap düşerken, küffar Ümit Burnunu aşıp Hinde Çine Marco Polo yollamak,  beri yandan da Cristoph Colomb ve benzerleriyle dünya denizlerini dolana dolana vatanına deniz aşırı topraklar katıyor ve önemi değeri daha sonra anlaşılacak pek çok yenilikle, kendi içine kapanmış Çin’den Maçin’den Japonya’dan ipeğinden, porselenine, barutundan bilmem neyine kadar önemli emtiayı kara Avrupası ile tanıştırıyordu.
Sömürge denen kavram,  tanrı buyruğu gibi kabul edilen ve kadim bir yaşama biçemi zannedilen kapitalizmin tohumu değil mi.
Ecdat o kadar ecdattı ki. Piri Reis asla ve katiyen ne Barbaros kadar ne de Turgut reis kadar önemsenmedi. Ve daha nice bilim insanı veziri azamlar kadar ya da sadrazamlar kadar önemsendi ecdadımız tarafından.
Bilim / ilim Çin’de olsa gidip bulacaksın denmiştir de bunu müminler değil kafirler gerçekleştirerek İspanya’dan Portekiz’ den yani batının en batısından, doğunun en doğusu olan Çin’e varmışlar uzakları yakın ederek ufuklara yelken açarak aşmışlardır Çin’in ufuklarını. Şimdi Çin batıyı taklit ederek ve insanlarına da kapitalizmin ilk çağlarını dayatarak süper güç olma peşinde.
Bir de şu var.
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir denmiştir de uygulanmamıştır.
Hurafeciyiz sağımızla solumuzla, sağcımız da milliyetçimiz de hurafeci solcumuz devrimcimiz de hurafeci.
İlim mi.
İlim ilim bilmektir / ilim kendini bilmektir
Sen kendini bilmez isen bu nice bilmektir.
Ders kitaplarında, derslerde vermediğini var mı sınavda soran öğretmen, öğrencilerine.