Yaşlanmak da güzeldir, ulu Tanrı nasip ederse insana...
Yaşlanır insan, bir çok yaşam sınavlarını aştıkça...
Nice bilgilerle donanmıştır yaşlılar.
Ne kadar yararlı olurlar, hatırlayabilmeleri anılarını, söyleyip anlatsalar, veya yazsalar hele.
Belki de saygıdeğerlikleri, yardımseverlikleri insanların bu yüzden...
Nice teşekkürler cümleye.
Diğer yandan, zordur yaşlılık be kardeşler.
Zordur sıkça, hastalıklarla boğuşmak, Izdırap çekmek hastahanelerde.
Ama verilen ömrü tüketmek, yüce Tanrının emri.
İlle de yaşamaktan yana direnmek gerek.
Yoksa yaşam kadar güzeldir yaşlanmak bile.
Hele vefakar insanlar varsa yaşlının çevresinde...
Bir nasihatim olsun önemle genç kardeşlere:
Acıma duygularını saklasınlar yaşlı kişilerden.
Acınmanın tahammülü zor olur be kardeşler.