Boşuna söylemez  Aklın yolu birdir özdeyişinı  insanoğlu.
Kuşku yo ki bu özdeyişin  Çok çok gerilerde  uzun bir mazisi var.
Sayısız deneneyimlerle ispatları var.
Ve tek bir kelime ile Hakikat var  doğruluk da diyebilirsiniz eğer isteseniz.
Değişmez  bir şey. Kainatta en büyük kural demek de hata olamaz bu özdeyiş adına, Basit bir söylemle Bir şey ya doğrudur veya yanlış.
Doğru ile yanlış arasında hiçbir değerlendirme olamaz. Bunun içindir ki akıl sahibi insan var olduğundan beri Doğruluk temel taşı olmuştur Sosyal ahlakın.
Dolayısıyla ahlakı amaçlayan Örflerin,dinin,bireysel ahlakın.
Ve tüm değerlerin merkezi sayılan vicdanın da ortak temelidir Iiyilik ve doğruluk.
İnsan canlısı vicdanı , Tanrının sesi olarak değerlendirir.
Ve insanı bir hamur gibi evirip çevirerek ona en makbul  kişiliği kazandırır Eğitim yoksa eğer insan da hiçtir.
Bir hayvan,hatta bir bitki bile değildir. eğitimin katkıları olmasa. Doğrunun  mihenk taşıysa akıl.
İyılik duygusunun mihenk taşı da vicdandır kuşkusuz.
Yüce Tanrı ne akıldan,ne de vicdandan  yoksun bırakmasın hiç kimseyi.