Bir aşkı yaşatırsanız yaşar o aşk Tıpkı bir çiçeği  yaşatmaya benzer  bu durum.
Her gün en az bir defa bakarsanız ona Hele hafiften temas ederseniz parmaklarınızla Okşarcasısına solmuş yapraklarını  arındırirsanız gövdesinden  yavaş yavaş Onu yıkayıp sularsanız kökünden....
İnanınız ki , sevgili çiçeğiniz sevinç duyar... Ve mutlu eder sizi de. İşte aşk da böyle.
İlgi gerek sevmek  okşamak gerek Daima.

Gazze Ve Kıbrıs Sorunu
Dış gündem malum. İsrail -Hamas (Gazze)  savaşı. Savaş kötü. Savaş insanın üstün yapısına yakışmaz, Aklın egemenliğinden kopuk fevri çabalar acı  ve gözyaşlarından başka bir yere vardırmaz insanı. Aklın çözemeyeceği sorun olamaz.
Yeter ki azgınca duygular susturulsun. Öc alma noktasında saplanıp kalmasın İhtilaflı toplum veya toplululuklar. Barış ideali insan aklının oluşturduğumuhteşem bir hedeftir.
Bu ideale sadece barıştan uzaklaşıp acılara duvar olanlar ulaşabilir ancak. Kavgalılar birbirlerine el uzatıp barışabilirler sadece. Geride ķalanlar sadece iyi niyet gösterebilirler ancak. Hele kavgaya, sorunların oluşmasına sebep olanlar hiçbir zaman barışa yardımcı olmazlar,
Onlar barış da istemezler. Çünkü barış onların işine gelmez. Çünkü çıkarları savaştan yana. Savaş onlar için ekmek kadar,su kadar,hava kadar elzem.
Biz Kıbrıs insanları olarak farklı topluluklara rağmen yaşamıştık huzuru uzun süre birliktelik içinde.Ta ki nifak tohumları çimlenene kadar.Sorun bile olmadı SÖMÜRGE düzeni çatışması için toplumların.Sonra dışardan kaynaklı fitne fesat kin ve nefret duyguları sevgi ve saygının yerine geçti, Ve malum.Savaşa varan çatışmalar oldu güzelim Kıbrıs adasında.Hala daha barış gelmedi adamıza binbir çabaya karşın.. Neden bilirmisiniz.
Çünkü sorunu yaratanlar ,sorunu çözmek istemezler. İhtilaflı bir yaşam sorunun devamı ile çıkar elde ederler. Bunun izahı bence, bundan gayrısı olmaz.