Buz tutmuş karanlıklarda Yaşamak için  Ölümüne boğuşurken insan, Sendin tanrıların tanrısından ateşi alıp insanoğlunu ateşe kavuşturan politeizmin mitolojik  ateş TanrısıPrometius , Sendin o...sendin...sen... Sendin insanlığa ateşi sunduktan sonra Ardından Uygarlığı yükselişe geçiren kahraman.
Ateşten yoksun iken insan Nasıl yaşamıştı çırıl çıplak buz kesmiş bir dünyada, Nasıl ömrünü sürdürebilmiş Böylesine zor koşullarda insan.
Ve soyunu devam ettirmeyi başarmış Bununla yetinmemiş kendini yüceltmiş. Bunu anlamak gibi hayal etmek bile zor gelir insana. İnsandan gayrı canlıların, akıl dışında her türlü donanımı sağlamıştır doğa. gelişleriyle dünyaya.
Ne yiyeceğinden ne giyeceğine , Nasıl üreyeceğine kadar. Mücadele silahları sadece doğadan. İnsanda ise tek bir silahı vardıAdı akıl....
Akılda doğuştan kaim çareler bulunmaz. Sadece tecrübe etmeyi  emreder insana aklı selim Tecrübe esnasında yapacağı her hatanın Bedeli ise ölümdür insana çoğu kez.
İşte insan öğrendiği her bilgiyi  Ölüme karşı savaşarak elde etmiş  müstesna ve trajik bir varlıktır.
Bir  de üstüne üstlük  tarihi bir misyonu daha var insanın..... Bu kadar meşakkatla öğrendiği  her bir doğru bilgiyi geleceğe aktarmak.
Ateşin keşfi  en büyük hamle olmuştur Uygarlığın gelişmesi adına. Belki de bu kadar önemli olan bu keşfi Tanrıya atfetmeyi  uygun bulmuş  Mitolojiler.
Tıpkı Yunan MitolojisindeAteşin keşfinin PROMETİUS’A  atfedildiği gibi.Ancak kanımca medeniyeti yaratanTüm keşiflerin de icatların da gerçek sahibiİnsandan başkası  olamaz.
AKLIN SAHİBİ İNSANDIR UYGARLIĞI YARATAN.